Nowy pojazd w OSP Złotoria

„Cieszę się, Drodzy Druhowie, że Wasza aktywność i ponadprzeciętne zaangażowanie zostało zauważone i nagrodzone” – takimi słowami Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński zwrócił się do strażaków-ochotników z OSP Złotoria podczas uroczystości przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego. 22 października br. w Złotorii odbyły się bowiem uroczystości oficjalnego przekazania nowego pojazdu tutejszej jednostce OSP. Nowy wóz bojowy tak cieszy druhów ze Złotorii, że, pod względem ilości światła i zaawansowanej technologii, porównują go ze statkiem kosmicznym.

 

Całość wydarzenia miała niezwykle dostojny i podniosły charakter. Przebiegała zgodnie z ceremoniałem obowiązującym przy takich uroczystościach, jako że swoją obecnością wydarzenie w Złotorii zaszczycili najwyżsi politycy krajowi, komendanci służb mundurowych, władze województwa i gminy, dyrektorzy i kierownicy instytucji krajowych i wojewódzkich.

Powitania przybyłych gości – jako przedstawiciel Rządu RP oraz instytucji uczestniczących w wydarzeniu, dokonał Pan Jarosław Zieliński, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Poseł na Sejm RP. Pan poseł wręczył druhom z OSP w Złotorii Akt Przekazania pojazdu, kluczyki przekazał Pan nadbryg. Leszek Suski, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, dowód rejestracyjny wręczył zaś st. bryg. Andrzej Sobolewski, Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Poświęcenia pojazdu dokonali: ks. Wojciech Ejsmont, Wojewódzki Kapelan Straży Pożarnych, ks. Prałat kpt. Dariusz Marek Mateuszuk Kapelan Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych na Miasto i Powiat Białystok, ks. Infułat dr. Jan Sołowianiuk oraz ks. Kanonik Bogusław Samsel. Podczas uroczystości obecni byli także: nadinsp. Daniel Kołnierowicz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku, st. bryg. Robert Wierzbowski Komendant Miejski PSP w Białymstoku, insp. Wojciech Macutkiewicz Komendant Miejski Policji w Białymstoku, Piotr Dzierżanowski Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, dh Jan Popławski Wiceprezes oddziału powiatowego ZOSP w Białymstoku, a także włodarze gminy Choroszcz: Burmistrz Robert Wardziński, Radni Rady Miejskiej w Choroszczy wraz Przewodniczącą Rady Beatą Marleną Jeżerys, władze choroskich OSP na czele z Prezesem Zarządu Oddziału  miejsko-gminnego ZOSP RP w Choroszczy dh. Krzysztofem  Kraśnickim oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy.

Podczas uroczystości zasłużeni strażacy-ochotnicy zostali odznaczeni medalami i wyróżnieniami strażackimi.

Jednostka OSP w Złotorii na nowy sprzęt czekała długo, bo ponad 30 lat. Stary, nomen omen Star 244 GBM był wysłużony, często się psuł, ale przede wszystkim nie spełniał współczesnych wymagań nowoczesnej jednostki straży pożarnej. Dziś bowiem straż, nawet ochotnicza, nie-zawodowa – taka, jaką jest OSP w Złotorii musi dysponować szeregiem profesjonalnych kwalifikacji i umiejętności, które znacznie wykraczają poza dawny zakres kompetencji służby pożarniczej. Dziś jednostka OSP w Złotorii, włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, nie tylko wyjeżdża do pożarów ludzkiego mienia w gminie Choroszcz, ale wzywana jest do działań z terenu gmin ościennych, nie tylko gasi pożary rozległych łąk, pól i lasów, ale interweniuje w wypadku kolizji pojazdów na drodze krajowej nr 8, jest też wzywana do trudnych i skomplikowanych akcji związanych z transportem niebezpiecznych substancji. Sami strażacy przyznają, że ciężar ich służby z domeny pożarniczej zmienił się w kierunku ratowniczym. Dlatego, aby dobrze spełniać współczesne wymagania cywilizacyjne, zespoły strażaków-ochotników muszą dysonować odpowiednim instrumentarium. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, często przybywając jako pierwsze na miejsce zdarzenia, muszą być równym partnerem państwowych zespołów straży pożarnej, które wspomagają swoimi działaniami.

Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego przez jednostkę OSP w Złotorii nie byłby możliwy bez wsparcia. Wśród instytucji, które dofinansowały inwestycję, znajdują się: Gmina Choroszcz, która dofinansowała zakup pojazdu w kwocie ponad 220 tys. zł, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – w kwocie 150 tys. zł, Komendant Główny Państwowej Starzy Pożarnej – 150 tys. zł, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 150 tys. zł, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – 50 tys. zł oraz Starostwo Powiatowe w Białymstoku – 50 tys. zł. Całość inwestycji wyniosła ponad 770 tys. zł.

UM