Białostocki Przystanek Historia o losie sióstr od aniołów w sowieckich więzieniach i łagrach

Spotkanie promujące książkę „Wszystko marność oprócz kochania Boga… Siostry od aniołów w sowieckich więzieniach i łagrach. Wybór źródeł” wydaną przez białostocki oddział IPN odbędzie się w najbliższy piątek 28 października o godz. 16.30 na białostockim Przystanku Historia IPN przy ul. Warszawskiej 48. W spotkaniu weźmie udział Ilona Lewandowska, redaktorka tomu, spotkanie poprowadzi ks. dr Adam Szot. Na wydarzenie zaprasza białostocki oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

KJ/R

ipnjpg