Tydzień Edukacji Globalnej 14-20.11.2016 “Razem dla pokoju”

Edukacja globalna to działania edukacyjne i informacyjne skierowane do społeczeństw, które mają za zadanie zwrócenie uwagi na problemy rozwoju współczesnego świata oraz uświadomienie istnienia zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca. Do najważniejszych aktualnych wyzwań edukacji globalnej zaliczyć można m.in. zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa, ochronę praw człowieka, przełamywanie istniejących stereotypów i uprzedzeń oraz poprawę jakości życia w krajach Globalnego Południa.

Od kilku lat w naszej szkole obchodzimy Tydzień Edukacji Globalnej. W tym roku przystąpiliśmy do projektu ,, Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”. Projekt ten skierowany jest do szkół, które w latach 2012-2015 uczestniczyły w projektach ORE i realizowały tematykę edukacji globalnej, wpisaną do podstawy programowej kształcenia ogólnego. Finansowany jest w ramach programu współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Tegoroczna 18. edycja Tygodnia Edukacji Globalnej odbędzie się pod hasłem ,, Razem dla pokoju”. W naszej szkole zaplanowano następujące działania:

  1. Poniedziałek 14.11.16r. – dekoracja auli,  realizacja scenariusza zajęć dotyczącego tolerancji, ozdobienie liśćmi drzewka tolerancji.
  2. Wtorek 15.11.16r. – wystawa prac wykonanych podczas szkolnego projektu edukacyjnego,, Razem dla pokoju” oraz prac konkursowych ,,Pokój , tolerancja, akceptacja”.
  3. Środa 16.11.16r. – apel o tolerancji, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego ,,Pokój, tolerancja, akceptacja”.
  4. Czwartek 17.11.16r. – kiermasz ciast, z którego dochód zostanie przekazany PAH na projekty żywnościowe w krajach Globalnego Południa.
  5. Spotkanie z Wolontariuszem, które odbędzie się w środę 23 listopada.

Zapraszamy całą społeczność Zespołu Szkół w Choroszczy do wzięcia udziału w akcji.

Barbara Joka

Anna Kozłowska

Ewa Zalewska