„Zdrowy rozwój – dobry start” w gminie Choroszcz

Gmina Choroszcz, we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Białymstoku i Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Białymstoku, wdraża  Program Profilaktyczny „Zdrowy rozwój – dobry start”. W jego ramach wszyscy pierwszoklasiści z choroszczańskich szkół podstawowych, zostaną poddani bezpłatnym przesiewowym badaniom słuchu, wzroku i wad postawy.

Program jest przeprowadzany w gminie Choroszcz w dniach 18, 21, 24 i 25 listopada br., a badań będą dokonywać pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku. Badaniami zostanie objętych ogółem 51 dzieci. Koszt badań, w kwocie 4500 zł, w całości pokrywa Gmina Choroszcz.

Program jest niezwykle potrzebny, jako że z roku na rok, jak informują nas lekarze, ofiarami zamian trybu życia w XXI wieku i w związku z tym – postępujących schorzeń cywilizacyjnych, coraz czyściej padają dzieci. Wiedza o ich kondycji zdrowotnej jest więc niezwykle potrzebna, zwłaszcza na temat młodego, jeszcze rozwijającego się organizmu. Dzięki programowi „Zdrowy rozwój – dobry start” realizowanemu w gminie Choroszcz rodzice diagnozowanych dzieci nie poniosą żadnych kosztów związanych z badaniami, zaś Program pozwoli zdobyć im wiedzę o kondycji zdrowotnej pociech. Opiekunowie pozyskają także cenne informacje prozdrowotne i porady profilaktyczne podczas dodatkowych spotkań konsultacyjnych.

Gmina Choroszcz realizuje Program „Zdrowy rozwój – dobry start” na mocy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446), korzystając z doświadczenia i specjalistycznego sprzętu Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku. Zgody na przystąpienie do Programu udzieliła także Rada Miejska w Choroszczy Uchwałą Nr XIX/181/2016 z dn. 30.09.2016 r.

UM