O niepodległości RP w Zespole Szkół

W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Zespole Szkół w Choroszczy 9 listopada 2016 r.  po raz trzeci odbyła się gra edukacyjna pt. „DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI”. Wzięły w niej udział 3-osobowe zespoły reprezentujące uczniów III klas gimnazjum. W trakcie zabawy uczestnicy wykazali się wiedzą dotyczącą okresu walki o niepodległość Polski, znajomością biogramu Józefa Piłsudskiego oraz pieśni legionowych.

Na terenie szkoły zostały rozmieszczone punkty ilustrujące drogę Polaków do niepodległości, w każdym z nich drużyny  wykonywały różnorodne zadania m.in. rozwiązywały quiz pt.  „Co ty wiesz o marszałku?” i „Krzyżówkę niepodległościową”, rozpoznawały obrazy przedstawiające epizody z okresu kształtowania się granic Polski, z rozsypanych wersów układały pieśni legionowe. Gra przebiegała w atmosferze zabawy i rywalizacji, była również okazją do pogłębienia wiedzy związanej z okolicznościami odzyskania niepodległości przez Polskę. Zabawa okazała się także prawdziwą lekcją patriotyzmu.

Wyniki gry edukacyjnej:

I miejsce –  klasa III a

Kornel Grabowski, Krzysztof Lipski, Szymon Piszczatowski

II miejsce – klasa III d

Aneta Ambroziak, Paulina Aneszko, Patryk Sokół

III miejsce – klasa III c

Karolina Kluczyńska, Weronika  Rytwińska, Julia Worobiej

  • ŻYCZENIA DLA POLSKI

 

Konkurs na najciekawsze życzenia dla Polski z okazji Narodowego Święta Niepodległości był adresowany do uczniów klas II naszego gimnazjum. Poza typowymi życzeniami składanymi jubilatowi, uczniowie mieli obowiązek umieścić na kartach treści historyczne i patriotyczne. Uczestnicy świetnie poradzili sobie z zadaniem, informacje zawarte w życzeniach świadczą o znajomości dziejów państwa i postawie patriotycznej.

Osoby nagrodzone w konkursie „Życzenia dla Polski”:

I miejsce –  Piotr Sielamowicz kl. II a

II miejsce – Angelika Dzierżek i Weronika Cylwik kl. II b

  • PLAKAT NIEPODLEGŁOŚCIOWY

 

Wykonaniem plakatu o tematyce związanej z Narodowym Świętem Niepodległości zajęli się uczniowie klas I. Plakaty, które napłynęły na konkurs promują treści patriotyczne, zachęcają do uroczystego świętowania  rocznicy odzyskania niepodległości, pokazują że młodzi ludzie są świadomi swojej tradycji narodowej.

Osoby nagrodzone w konkursie „Plakat niepodległościowy”:

I miejsce –  Michalina Jarocka i Julia Makal kl. I c

II miejsce – Amelia Szumska i Kinga Marciszewska kl. I b

wyróżnienie – Patryk Żmójdzin kl. I c

  • LAURKA DLA POLSKI

 

Przepiękne laurki z okazji  święta Polski namalowali uczniowie klas IV szkoły podstawowej. Nie zabrakło na nich kwiatów i kolorowych serduszek, dominowały przede wszystkim treści patriotyczne. Czwartoklasiści wyrazili radość i dumę z tego, że są Polakami i żyją w niepodległej Polsce.

Nagrodzone prace:

Jan Żmujdzin i Jakub Wasilewski z klasy IV a

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom!

 

Beata Jabłońska