“Skarb ze Złotorii” w Muzeum Podlaskim

16 listopada 2016 roku w Oddziale Historycznym Muzeum Podlaskiego w Białymstoku odbył się wernisaż wystawy “Skarb ze Złotorii”. Wśród prezentowanych eksponatów najjaśniej lśni denar Bolesława Chrobrego z XI wieku.

W okolicach Złotorii, wczesną wiosną tego roku, przypadkowy przechodzień natrafił na zabrudzone monety. Znalezisko przekazał do Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Po wstępnych oględzinach stwierdzono, że są to wczesnośredniowieczne nominały. Kwietniowe prace archeologów przyniosły dalsze odkrycia, a wśród numizmatów był również denar Bolesława Chrobrego z XI wieku – znalezisko niecodzienne i unikatowe na skalę całego kraju.

Wystawa prezentuje blisko 230 monet z tamtego okresu, pochodzących z różnych krajów Europy Zachodniej. Poza nimi odkryto srebrne odważniki oraz wyroby ceramiczne, którymi zabezpieczono kosztowności. Denar Bolesława Chrobregoto prawdziwa perła numizmatyczna. Zaliczany jest do największych odkryć ostatnich lat. Dotąd znaleziono zaledwie trzy podobne nominały. Interesujące jest to, że denar złożony jest z rewersów dwóch różnych monet, co wynika najprawdopodobniej z omyłki podczas wybijania.

Ciekawy i godny zauważenia jest również fakt, iż podobne znalezisko nie byłoby aż tak sensacyjne, gdyby zostało odnalezione w środkowej części kraju, w okolicach osad, skąd wywodził się ród Piastów. Odnalezienie monet na Podlasiu, w okolicach Złotorii, może świadczyć o tym, że rzeki Narew i Supraśl były szlakiem handlowym.

Na wernisaż wystawy przybyło wielu pasjonatów historii. Wśród nich byli obecni mieszkańcy wsi Złotoria i gminy Choroszcz. Nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych. Dla wszystkich jest to ważny, historyczny moment.

Wystawę w Oddziale Historycznym Muzeum Podlaskiego w Białymstoku (przy ul. Warszawskiej) można zobaczyć do 31 stycznia 2017 roku.

dsc_0450

dsc_0424

dsc_0426
dsc_0445

dsc_0437
dsc_0457

dsc_0438

dsc_0444
dsc_0449

dsc_0453

tekst i foto KG/M-GCKiS