Rusza rekrutacja do żłobka w Choroszczy

Dyrektor Żłobka Samorządowego nr 1 w Choroszczy, mieszczącego się przy ul. Powstania Styczniowego 1 (budynek Szkoły Publicznej w Choroszczy), ogłasza rekrutację Dzieci do placówki.

Rekrutacja, według Regulaminu placówki (z którym można zapoznać się TUTAJ), przebiega w sposób ciągły, w zależności od liczby wolnych miejsc w placówce. Żłobek samorządowy nr 1 w Choroszczy przygotowany jest na przyjęcie 15 dzieci w wieku od 1 do 3 lat.

O przyjęciu Dziecka do Żłobka decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszeń dokonuje się na podstawie wypełnionych dokumentów stanowiących część Karty Zapisu Dziecka do Żłobka. Dokumenty te można uzyskać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Choroszczy w godzinach pracy Urzędu (16-070 Choroszcz, ul. Dominikańska 2, pok. 14, pon: 7:30 – 18:00, wt – pt: 7:30 – 15:30). Dokumenty te udostępniamy RÓWNIEŻ w wersji elektronicznej – można je pobrać TUTAJ.

Wypełnioną Kartę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w zabezpieczonej kopercie. Koperta powinna być oznaczona napisem “Karta Zgłoszenia Dziecka do Żłobka” i zawierać kontaktowe dane adresowe wraz z numerem telefonu.

Pobyt Dziecka w Żłobku Samorządowym nr 1 w Choroszczy jest odpłatny i wynosi 500 zł miesięcznie za 10 godzin pobytu w placówce, każda następna godzina to dodatkowe 20 zł; dzienna stawka żywieniowa to 10 zł. TUTAJ można zapoznać się z wysokością opłat ustalonych przez Radę Miejską w Choroszczy.

Po zakwalifikowaniu Dziecka do Żłobka, z Rodzicami/Opiekunami prawnymi podpisuje się odrębną umowę (Umowa dostępna jest TUTAJ).

Szczegółowe informacje na temat edukacji Dzieci w Żłobku Samorządowym nr 1 w Choroszczy można uzyskać u Dyrektor Żłobka – Pani Iwony Bystrowskiej, kontaktując się drogą e-mailową: zlobek@choroszcz.pl jak również pod numerem telefonu: 85 713 22 00.

Serdecznie zapraszamy.