Tydzień Edukacji Globalnej 14-20.11.2016 r. ,,Razem dla pokoju”

Tydzień Edukacji Globalnej już na stałe wpisał się w kalendarz uroczystości  i imprez edukacyjnych w Zespole Szkół w Choroszczy.  W bieżącym roku nasza szkoła przystąpiła  do projektu ,,Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”. Przedsięwzięcie to trafiło do placówek, które w latach 2012-2015 uczestniczyły w projektach Ośrodka Rozwoju Edukacji i realizowały tematykę edukacji globalnej, wpisaną do podstawy programowej kształcenia ogólnego. Projekt finansowany jest w ramach programu współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Główną ideą Tygodnia Edukacji Globalnej jest zapoznanie dzieci i młodzieży z wyzwaniami oraz problemami współczesnego świata, kształtowanie wśród nich postaw respektujących różnorodność oraz umiejętności porozumiewania się z ludźmi wywodzącymi się z różnych kultur. W dniach 14 – 20 listopada 2016 r. w naszej szkole przeprowadziliśmy szereg działań związanych z edukacją globalną pod hasłem ,,Razem dla pokoju”. Tydzień Edukacji Globalnej został powiązany z Międzynarodowym Dniem Tolerancji, obchodzonym na całym globie  16 listopada. Edukacja na rzecz tolerancji, bezpieczeństwa i pokoju na świecie bardzo dobrze współgra z  celami  i założeniami  edukacji globalnej.

Obchody Tygodnia Edukacji Globalnej rozpoczęliśmy od udekorowania auli szkolnej hasłami oraz pracami plastycznymi wykonanymi przez naszych uczniów w ramach konkursu  ,,Pokój, tolerancja, akceptacja…”. We wszystkich klasach nauczyciele wraz z wychowankami na godzinach wychowawczych zrealizowali zajęcia o tolerancji. Zastanawiali się czym jest dla nich tolerancja, co to znaczy być tolerancyjnym.  Każdy uczeń szkoły podstawowej otrzymał kolorowy, papierowy listek, na którym mógł podzielić się z innymi swoimi skojarzeniami na temat z hasła „tolerancja”. Następnie listki zostały zawieszone na gałązkach przygotowanych na auli szkolnej. W ten sposób nasi uczniowie stworzyli drzewka tolerancji, symbole szacunku i akceptacji dla drugiego człowieka.

W kolejnym dniu Tygodnia Edukacji Globalnej młodzież z klas I i  II gimnazjum zaprezentowała społeczności szkolnej prace wykonane w ramach projektu edukacyjnego ,,Razem dla pokoju” . Na auli szkolnej zostały wyeksponowane  plakaty przedstawiające sylwetki laureatów Pokojowej  Nagrody Nobla, m.in. Lecha Wałęsy, Malali Yousafzai, Kofiego Annana  oraz największej międzynarodowej instytucji działającej na rzecz pokoju na świecie – Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wystawa prac projektowych przybliżyła również  informacje o Wysokim Komisarzu Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców udzielającym pomocy i wsparcia uchodźcom na całym świecie oraz  Amnesty International – instytucji stojącej na straży przestrzegania praw człowieka.

W środę społeczność naszej szkoły uczestniczyła w akademii poświęconej Tygodniowi Edukacji Globalnej oraz Międzynarodowemu  Dniu  Tolerancji przygotowanej przez młodzież gimnazjalną. Młodzi artyści przybliżyli swoim koleżankom i kolegom szczytne  idee pokoju i  tolerancji, które świetnie korelują z  działaniami  na rzecz edukacji globalnej. W programie znalazły się wiersze polskich poetów, jak również utwory muzyczne Czesława Niemena czy Marka Grechuty.

W czwartek na auli szkolnej miał miejsce kiermasz wypieków. Uczniowie przy wsparciu rodziców upiekli ciasta, ciasteczka, babeczki,  które przeznaczyli na sprzedaż. Dochód z kiermaszu wypieków w wysokości 538 złotych został  przekazany Polskiej Akcji Humanitarnej na projekty żywnościowe oraz działania związane z pokojem na świecie.

Kolejnym działaniem w ramach edukacji  globalnej było spotkanie z wolontariuszką panią Alicją Trzaską, która podczas warsztatów ,,Życie i kultura mieszkańców Ameryki Południowej” przybliżyła naszym uczniom warunki egzystencji w Boliwii. Pani Alicja podczas swego pobytu w tym kraju pracowała jako wolontariuszka w domu dziecka. W trakcie warsztatów edukacyjnych uczniowie zobaczyli prezentację ukazującą przepiękne boliwijskie krajobrazy oraz dowiedzieli się jak żyją ludzie w tym kraju. Poznali kulturę  i zwyczaje mieszkańców, tak odmienne od naszych polskich. Mogli przymierzyć ubiory noszone przez boliwijskie kobiety i mężczyzn. Stroje te bardzo młodzieży się podobały, zwłaszcza ich radosna kolorystyka. Gimnazjaliści mieli możliwość posłuchać również utworów muzycznych boliwijskich artystów ludowych.

W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej w Zespole Szkół w Choroszczy i realizacji projektu ,,Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”  uczniowie szkoły podstawowej wzięli udział w konkursie plastycznym pod hasłem ,,Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się po roku 2030”.

 W klasie I b gimnazjum pani Barbara Joka przeprowadziła lekcję otwartą  opracowaną na podstawie materiałów  Polskiej Akcji Humanitarnej na temat ,,Kryzysy humanitarne we współczesnym świecie”. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się czym jest kryzys humanitarny, jakie są jego przyczyny i skutki oraz zastanawiali się, jak można pomóc ludziom znajdującym się w trudnym położeniu  po przejściu tajfunu, trzęsienia ziemi czy żyjącym na obszarach konfliktu zbrojnego.

Tegoroczny Tydzień Edukacji Globalnej obfitował w wiele wydarzeń, do których bardzo chętnie włączyli się uczniowie oraz nauczyciele z naszej szkoły przy wsparciu dyrekcji. Dziękujemy wszystkim za aktywny udział. Zachęcamy do dalszego zgłębiania tematyki globalnej oraz zapraszamy do włączenia się w przyszłoroczne działania w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej.

Barbara Joka, Anna Kozłowska, Ewa Zalewska