W Choroszczy chronimy jeże

Od września 2013 roku w gminie Choroszcz roku trwa akcja renaturyzacji siedlisk jeży. Projekt Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Jeży „Nasze Jeże” prowadzony jest na terenie Kolonii Porosły oraz Łysek.

Stowarzyszenie realizuje akcję ochrony jeży i przywracania ich naturalnemu środowisku z powodu całkowitego zniszczenia siedlisk tych zwierząt, które – przypomnijmy: podlegają ochronie. Jeże i ich siedliska na terenie gminy Choroszcz zostały niemal całkowicie zlikwidowane głównie w latach 2010-2013 na skutek prac budowlanych i wycinki drzew dokonywanych w rejonie Dworku Czarneckiego – Kolonii Fasty oraz w Łyskach. Akcja renaturyzacji siedlisk jeży od 2013 roku przebiega pomyślnie i obejmuje szereg działań doraźnych i cyklicznych: na teren Kolonii Porosły oraz Łysek przemieszczone zostały 23 dorosłe jeże gatunku wschodnioeuropejskiego, umieszczono 9. lęgowych domków dla jeży i 6. stanowisk ich dokarmiania, wybudowano 7. stanowisk naturalnych schronień dla jeży. Oprócz tego, w ramach akcji, Urząd Miejski w Choroszczy w strefie renaturyzacji, zamontował znaki drogowe ograniczające prędkość do 40 km/h, spowalniacze drogowe, a także znaki drogowe „Uwaga Jeże!” – na początku i końcu strefy renaturyzacji. Akcja renaturyzacji siedlisk jeży obejmuje także codzienny monitoring zachowań jeży oraz kolportaż wśród mieszkańców okolicznych terenów ulotek i instrukcji postępowania w przypadkach spotkania jeży w tej strefie. Zachęcamy Mieszkańców naszej gminy: UWAŻAJMY NA JEŻE I CHROŃMY JE!

Stowarzyszenie „Nasze Jeże”; UM

jeden z karmników Wożniacka1 znak drogowy w strefie