Dzień Babci i Dzień Dziadka – co statystyki mówią o seniorach

Zbliżają się Dzień Babci i Dzień Dziadka, stąd częstsze niż zwykle refleksje o losie seniorów. Bogaty zestaw statystyk o losie osób w wieku 50 lat i więcej zamieszkujących woj. podlaskie przygotował Urząd Statystyczny w Białymstoku. Zachęcamy do lektury tej obszernej infografiki.

Choć od 2005 do 2015 liczba emerytów i rencistów w województwie spadła o 21 tys., to prognozy wskazują, że w 2050 roku seniorzy bierni zawodowo będą stanowić dwukrotnie większy odsetek całej populacji – łącznie aż 40%. Obecnie największy udział seniorów jest w społeczeństwie południowo-wschodnich powiatów, a najmniejszy na północy i zachodzie.

Statystyki dają aktualnym 60-latkom silnie zróżnicowane prognozy dalszej długości życia. Prognoza dalszej długości życia dla panów to nieco ponad 19 lat, podczas, gdy dla pań to blisko 25 lat. Oczywiście to tylko statystyka, ale już dziś seniorzy powinni ją uwzględnić i zwiększyć troskę o własne zdrowie, by osiągnąć średnią dostępną dla rówieśników w Japonii, Grecji czy we Włoszech. Wszystko po to, by dłużej cieszyć się życiem, wnukami i emeryturą.

Emeryturą, bo ta rosła w badanej dekadzie (2005-2015) zdecydowanie szybciej niż renty rolników indywidualnych. Średnie świadczenia z ZUS-u w 2005 było o 300 zł wyższe niż renta rolnicza. Dekadę później ta różnica więcej niż się podwoiła, bo wzrosła do sumy 648,53 zł i to pomimo podwyżek rent rolniczych, który we wzmiankowanej dekadzie średnio uległy podwyżce o 426,95 zł. Średnie emerytury w województwie rosły znacznie szybciej, bo aż o 775,17 zł.

Tyle statystyk – czas na życzenia. Seniorzy drodzy, Babcie, Dziadkowie – żyjcie długo, zdrowo i bogato, róbcie na złość prognozom statystycznym i śmiało je przekraczajcie z uśmiechem na twarzy!

WJC

Infografika: Urząd Statystyczny w Białymstoku

Infografika Dzień Babci i Dziadka