Komunikaty

Projekt „Sprawni Niepełnosprawni”

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Sprawni Niepełnosprawni” realizowanego w ramach konkursu „Młodzi niepełnosprawni – pełnosprawni z PZU”. Zgłoszenia przyjmowane są do końca września.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby mieszkające na obszarze woj. podlaskiego, które spełniają poniższe kryteria:

– mają orzeczoną niepełnosprawność w stopniu lekkim lub umiarkowanym,

– są osobami bezrobotnymi w wieku 18-24 lat, mieszkającymi na wsi lub w mieście do 30 tys. mieszkańców,

– są osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy,

– chciałaby podnieść lub uzupełnić swoje kwalifikacje zawodowe,

– chciałaby zdobyć nowe umiejętności zawodowe.

Projekt polega na przeprowadzeniu bezpłatnych szkoleń przygotowujących bezrobotnych niepełnosprawnych do startu w nowe życie zawodowe. Uczestnicy będą brać udział w modułowym programie wzmacniającym ich osobowość, uczącym konsekwencji w dążeniu do celu, podnoszącym wiarę we własne siły i możliwości oraz pomoc w wejściu na rynek.

W ramach projektu proponujemy następujące bezpłatne szkolenia, które odbędą się od października do grudnia:

  1. Zajęcia z psychologiem – grupy wsparcia – 24 godz.
  2. Szkolenia zawodowe – jedno do wyboru:

– Asystent ds. księgowych (kod zawodu: 431101) – 100 godz.; 1 grupa 8-osobowa

– Grafik komputerowy multimediów (kod zawodu: 216602) – 100godz.; 1 grupa 8-osobowa

Wszystkim uczestnikom zapewniamy:

– wykwalifikowaną kadrę trenerów,

– 124 godzin szkoleniowych na osobę,

– warsztaty z psychologiem i szkolenia zawodowe realizowane w Białymstoku,

– do wyboru 1 szkolenie zawodowe,

– zajęcia 5 razy w tygodniu po 6 godz. lekcyjnych dziennie (od poniedziałku do piątku),

– grupy szkoleniowe 8 osobowe,

– profesjonalne materiały dydaktyczne,

– poczęstunek/obiad w czasie przerw,

– certyfikaty na zakończenie szkoleń,

– przyjemną atmosferę podczas zajęć,

– nową atrakcyjną wiedzę zawodową,

– wyjście integracyjne do Filharmonii i Opery Podlaskiej.

 plakat

Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju Aktywności „EUROPA” Edukacja-Rozwój-Praca-Aktywność

15-440 Białystok, ul. I. Malmeda 1

85 74 89 102; 781 408 270

e-mail: projekty@stowarzenieeuropa.pl

www.stowarzenieeuropa.pl

Gorąco zachęcamy do skorzystania z oferty!

ip/r