Zmiany w odbiorach odpadów: w mieście częściej, na wsiach także jest to możliwe

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 1996 nr 132 poz. 622), na jednostki samorządu terytorialnego nałożyła obowiązek zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów z terenów miejskich. Urząd Miejski w Choroszczy, wychodząc naprzeciw prośbom mieszkańców, dopuszcza zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów także na terenach wiejskich. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek odbioru odpadów zmieszanych i zielonych z obszarów miast z częstotliwością, co najmniej, raz na dwa tygodnie. W związku z tym informujemy, że także w mieście Choroszcz od 01.01.2016 roku odbiór odpadów zielonych i zmieszanych będzie zwiększony. Informujemy również, że możliwe jest także zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów tylko w okresie letnim (kwiecień- październik). Znowelizowana Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie nakazuje, co prawda, zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych i zielonych na terenach wiejskich, jednakże mając na uwadze pojawiające się w tej sprawie pytania i zgłoszenia mieszkańców, Urząd Miejski w Choroszczy widzi taką możliwość. W związku z tym, zwracamy się z prośbą do mieszkańców wsi na terenie gminy Choroszcz o wypracowanie w poszczególnych wspólnotach aktualnego stanowiska na ten temat. Jeśli decyzje w sprawie częstotliwości odbioru odpadów zostaną już podjęte, prosimy o przekazanie ich miejscowym Sołtysom. Termin zgłaszania tych informacji do Sołtysów upływa 22.07.2015.

Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Rada Miejska w Choroszczy, po uzyskaniu stanowiska poszczególnych sołectw.

Dodatkowe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Choroszczy pod numerem tel.: 85 713 22 09. Sprawą zajmuje się p. Agnieszka Kalisz (Urząd Miejski w Choroszczy, Choroszcz, ul. Dominikańska 2, pokój nr 7).

 

Urząd Miejski w Choroszczy