KAS – Krajowa Administracja Skarbowa rusza już 1 marca

Ministerstwo Finansów informuje, iż 1 marca br. rozpocznie działalność Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). KAS połączy dotychczasową Administrację Podatkową, Służbę Celną oraz Kontrolę Skarbową.
Powyższa zmiana niesie za sobą szereg nowości dla wszystkich, zarówno obywateli, jak i urzędników. Likwidowane są Izby Celne i Urzędy Celne, powstaną nowe Urzędy Celno-Skarbowe, pojawi się nowa procedura kontroli, tj. kontrola celno-skarbowa. Nastąpi także zmiana organu, m.in. w zakresie akcyzy, podatku od gier czy wydawania niektórych pozwoleń. Ponadto, powstanie Krajowa Informacja Skarbowa, która zarówno obywatelom, jak i urzędnikom wykonującym zadania związane z rozliczeni podatków, będzie służyła pomocą w tym zakresie. Celem tych zmian jest umożliwienie lepszego wykorzystania zasobów kadrowych, finansowych i organizacyjnych dotychczasowych osobnych instytucji.
Za koordynowanie i współdziałanie w kształtowaniu polityki państwa w zakresie zadań KAS będzie odpowiedzialny Minister właściwy ds. finansów publicznych. Połączoną administracją kierował będzie szef KAS.
KAS a Konstytucja Biznesu
Wszystkie urzędy podczas rozpatrywania spraw z udziałem przedsiębiorców mają respektować zasady, które przewiduje Konstytucja Biznesu, a są to m.in. takie normy, jak:
– co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone,
– domniemanie uczciwości przedsiębiorcy,
– udzielanie informacji i przyjazna interpretacja przepisów,
– proporcjonalność (urząd nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń, np. nie będzie mógł żądać dokumentów, którymi już dysponuje),
– uczciwa konkurencja (walka z patologiami gospodarczymi),
– szybkość działania.

Najważniejsze zadania KAS
Skonsolidowana Krajowa Administracja Skarbowa to większy nacisk m.in. na:
– obsługę dużych podatników
W centrali KAS powstanie Departament Obsługi Klientów oraz Kluczowych Podmiotów. Będzie wytyczał kierunek w standardach obsługi klientów oraz dbał o zachowanie profesjonalnej obsługi klientów kluczowych i dużych podatników.
– jednolitą informację podatkową i celną
Powstanie ogólnopolska Krajowa Informacja Skarbowa, która zapewni jednolite indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego oraz informację podatkową i celną, dostępną przez telefon 801 055 055 lub 22 330 03 30.
– zapobieganie przestępczości (m.in. wyłudzeniom VAT)
Nowe piony na poziomie centrali KAS oraz w jednostkach terenowych. Piony kontroli i zwalczania przestępczości ekonomicznej będą odpowiadać za likwidację istniejącej szarej strefy i minimalizację wykroczeń i nieprawidłowości.
W województwie podlaskim koordynacją utworzenia i organizacji Krajowej Administracji Skarbowej zajmuje się Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku.
Więcej informacji na temat KAS można uzyskać pod adresem: www.mf.gov.pl, zaś od 1 marca 2017 roku na: www.kas.gov.pl.

Źródło: Ministerstwo Finansów