W naszej gminie są mali artyści

W ramach warsztatów plastycznych i współpracy ze środowiskiem lokalnym dzieci z przedszkola w Złotorii na zajęcia 24.02.1017 r. gościły Opiekuna Świetlicy Artystycznej przy Szkole Podstawowej w Złotorii. Pani Opiekunka Świetlicy przybliżyła dzieciom różne formy prac plastycznych, a także zapoznała z różnymi technikami wykonywania prac plastycznych. Ze względu na wiek naszych przedszkolaków, a trzeba pamiętać, że są to dzieci jeszcze małe, które dopiero zaczynają swoją przygodę z kolorami, wchodzą w świat różnych form plastycznych i rozwijają swoją sprawność manualną, na początek warsztatów wybraliśmy coś prostego dostosowanego do wieku dzieci. I tak jako pierwsza powstała praca malowana kolorowymi farbami „Kurki i koguty”, stworzona z wcześniej pomalowanych dłoni dzieci. Ta wybrana technika pracy plastycznej dała możliwość dzieciom rozwinięcia wyobraźni i kreatywności. Następnie na warsztatach poszliśmy o krok dalej- trudniejszy i dzieci wykonały pracę techniką odbicia lustrzanego namalowanych farbami owoców. Dzieci tak bardzo zaciekawiła ta technika pracy plastycznej, że dzieci chciały ją kontynuować w nieskończoność, jednak niestety czas nam na to nie pozwolił. Wszystkie pracy wykonane przez przedszkolaki wyszły pięknie, dzieci włożyły w jej wykonanie dużo serca i siły. Dziękujemy bardzo dla Opiekunki Świetlicy Artystycznej przy Szkole Podstawowej w Złotorii za poświęcony czas przedszkolakom i za udaną współprace. Liczymy, że to nie były pierwsze i ostatnie wspólne warsztaty.

Emilia Kołodko

dav