KomunikatyMiasto i Gmina

Grypa ptaków – obszary zapowietrzenia i zagrożenia

W związku ze stwierdzeniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków w stadzie indyków na terenie powiatu monieckiego w miejscowości Krypno Wielkie, Wojewoda Podlaski w dn. 22 lutego 2017 r. wydał rozporządzenie nr 1/2017, w którym wyznaczył specjalne obszary zapowietrzenia i zagrożenia. Dotyczą one także gminy Choroszcz.

Zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Podlaskiego nr 1/2017 w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: monieckiego i białostockiego, północna granica miejscowości Złotoria znajduje się na granicy obszaru zagrożonego ptasią grypą HPAI.
Obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) to teren o promieniu 7km wykraczający poza obszar zapowietrzenia i w gminie Choroszcz dotyczy on:
– od wschodu: ciągnie się od wschodniej granicy miejscowości Chraboły w linii prostej w kierunku południowym do drogi nr 65, przecinając drogę na wysokości południowej granicy miejscowości Kozińce, i następnie w kierunku południowym do zachodniej granicy miejscowości Gniła, następnie łukiem w kierunku południowym przecinając drogę pomiędzy miejscowościami Rybaki i Jaworówka, następnie po zachodniej stronie miejscowości Jaworówka w linii prostej do północnej granicy miejscowości Złotoria;
– od południa: ciągnie się od północnej granicy miejscowości Złotoria w linii prostej w kierunku zachodnim do miejscowości Sawino i wzdłuż jej południowej granicy do drogi nr 671 przecinając drogę na wysokości Odkrywkowego Zakładu Górniczego w Tykocinie.

Przypominamy, że:
– na obszarze zagrożonym, NAKAZUJE SIĘ:
1) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
2) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
3) niezwłoczne informowanie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.
na obszarze zagrożonym, ZAKAZUJE SIĘ:
1) wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie, a także ich zwłok i jaj, bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
4) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego nr 1/2017 wyznacza też obszary zapowietrzenia, a także nakłada szereg obowiązków i obostrzeń związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem. W tym miejscu publikujemy Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego z dn. 22 lutego 2017 r. nr 1/2017 dotyczące zwalczania wysoce zjadliwej ptasiej grypy ptaków.