Zebranie Grupy Członkowskiej Oddziału Banku Spółdzielczego w Choroszczy

LOGO_BS_BIAŁYSTOK

Artykuł sponsorowany:

Zarząd Banku Spółdzielczego w Białymstoku zawiadamia, że dnia 20 marca 2017 roku w lokalu Oddziału Banku Spółdzielczego w Choroszczy, Rynek 11 Listopada 9 odbędzie się Zebranie Grupy Członkowskiej. Początek zebrania godzina 10:00.

W Zebraniu Grupy Członkowskiej biorą udział członkowie Banku Spółdzielczego w Białymstoku z terenu miasta i gminy Choroszcz. Członek Banku Spółdzielczego uczestniczy w jednym Zebraniu Grupy Członkowskiej.

Porządek zebrania: 
1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku Spółdzielczego w Białymstoku za 2016 rok, w tym z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grup członkowskich.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Białymstoku za 2016 rok.
5. Omówienie spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
6. Dyskusja, przyjęcie wniosków i postulatów dotyczących działalności Banku.
7. Zamknięcie obrad.

Zapraszamy członków Banku Spółdzielczego w Białymstoku Oddział w Choroszczy do wzięcia udziału w zebraniu.

Zarząd Banku Spółdzielczego
w Białymstoku