Dzielnicowy bliżej nas, także w gminie Choroszcz

Policjanci z Posterunku Policji w Choroszczy, podjęli współpracę z Urzędem Miejskim w Choroszczy, za którego pośrednictwem chcą informować mieszkańców o podejmowanych w gminie działaniach w zakresie bezpieczeństwa. Jedną z takich inicjatyw jest program „Dzielnicowy bliżej nas”.

„Dzielnicowy bliżej nas” jest to program, który został zainicjowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i ma on na celu zmianę roli policjanta w społeczeństwie – a mianowicie, aby z funkcjonariusza pracującego zza biurka, był on bliżej obywatela; tylko wówczas bowiem dzielnicowy zdobędzie rozeznanie na temat zagrożeń bezpośrednio dotykających mieszkańców oraz stanowiących naoczne niebezpieczeństwo.

Jakie działania w ramach programu są podejmowane w naszej gminie? Dzielnicowi w gminie Choroszcz na każde półrocze ustalają działania priorytetowe. Każdy dzielnicowy w porozumieniu z kierownikiem posterunku ustala te działania oddzielnie, odrębnie dla swojego rewiru, za który jest odpowiedzialny. W drugim półroczu 2016 roku było to objęcie szczególnym nadzorem skweru na ul. Rynek 11 Listopada w Choroszczy oraz rejonu sklepu spożywczego w Rogowie. Przeprowadzone działania i akcja informacyjna pozwoliły na skuteczne wyeliminowanie negatywnych zjawisk.

Zaś obecnie od 1 lutego do 31 lipca ustalono nowe działania priorytetowe. Policjanci z Posterunku Policji w Choroszczy w 2017 roku w sposób szczególny skupiają się między innymi na mieście Choroszcz, w której szczególnie monitorować będą okolice sklepu Chorten przy ul. Dominikańskiej oraz miejscowości Izbiszcze, gdzie szczególną uwagę objęty będzie rejon sklepu spożywczego, świetlicy wiejskiej i przystanku PKS. Oczywiście dzielnicowi dbają o cały przydzielony im teren, ale ogniskują swoją uwagę w tych miejscach, w których dochodzi do spożywania napojów alkoholowych i popełnienia wykroczeń porządkowych (np. zakłócenia porządku publicznego, dopuszczania się nieobyczajnego zachowania, używania nieprzyzwoitych słów, czy zaśmiecania otoczenia). Skąd wiadomo o takich miejscach? Dzielnicowi dowiadują się o nich podczas rozmów z mieszkańcami w trakcie służby obchodowej, zgłoszeń telefonicznych, interwencji, przydatna jest także Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Dzięki programowi „Dzielnicowy bliżej nas”, a także podjętym działaniom priorytetowym w naszej najbliższej okolicy mają szansę zostać wyeliminowane niekorzystne, niepożądane i zakłócające porządek zachowania społeczne. Wzmożone reagowanie na popełnianie wykroczeń porządkowych, a także usunięcie warunków sprzyjających powstawaniu wskazanych zjawisk wspomoże wprowadzeniu porządku i wzmocnieniu bezpieczeństwa w naszej gminie Choroszcz. Zachęcamy do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

RM/UM