Komunikaty

Komunikat ZECWiK w Choroszczy

Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o. informuje, iż może przekazać nieodpłatnie nawóz pod uprawy roślin przeznaczonych na pasze dla zwierząt, w postaci osadu w formie płynnej, z oczyszczalni ścieków w Choroszczy. Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z Dariuszem Maliszewskim tel. 502 946 500.

ZECWiK