Historia

Wystawa „Zagłada dworów w województwie białostockim po roku 1939” w M-GCKiS

6 kwietnia o godz. 17 w Miejsko–Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy odbędzie się oficjalne otwarcie wystawy autorstwa dr Ewy Rogalewskiej i dr. Łukasza Lubicz-Łapińskiego pt. „Zagłada dworów w województwie białostockim po roku 1939”. Uroczystość rozpocznie prelekcja dr. Łukasza Lubicz-Łapińskiego z Biura Edukacji Narodowej Oddziału IPN w Białymstoku, który następnie oprowadzi po ekspozycji.

Celem wystawy jest ukazanie losów właścicieli ziemskich stanowiących elitę II Rzeczypospolitej, którzy poddawani byli represyjnej polityce okupanta sowieckiego i niemieckiego. Poprzez akcję AB Katyń ludność polska została poddana eksterminacji fizycznej, a ich majątki bezprawnie zagrabione. Wystawa prezentuje życiorysy osób dotkniętych aresztowaniami, deportacjami, zesłankami do sowieckich łagrów i niemieckich obozów koncentracyjnych. Materiał źródłowy stanowią wspomnienia i źródła archiwalne ukazane na fotografiach, skanach map, dokumentach administracyjnych dotyczących likwidacji majątków i represji jakim poddawana była ludność polska po 1939 roku. Wystawa ukazuje historię dworów warstwy ziemiańskiej, która została całkowicie wymazana z polskiego krajobrazu.

Bezpośrednio po wernisażu odbędzie się, z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy, spotkanie o ks. prałacie Józefie Obrembskim. Prelekcję wygłosi Józef Waczyński, następnie będzie wyświetlony film dokumentalny.

Wstęp na oba wydarzenia wolny. Zapraszamy

M-GCKiS

foto: zbiory IPN