Instalacja kultury: zakończyliśmy cykl spotkań ze społecznością lokalną

Kwiecień w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy był miesiącem, w którym odbywały się spotkania z mieszkańcami gminy. Docieraliśmy do sołectw, by poznać lokalnych aktywistów i rozmawiać na temat potrzeb, potencjałów, spostrzeżeń na temat kultury w naszej gminie, o czym,jak się okazało, można rozmawiać godzinami!
Spotkania rozpoczęliśmy od wsi Łyski. Odwiedziliśmy też wsie Pańki, Kruszewo, Klepacze, Żółtki, Barszczewo i Złotorię. Na spotkania zaprosiliśmy wszystkich sołtysów oraz radnych Rady Miejskiej w Choroszczy. Naszą misją było poznanie mieszkańców gminy, ich potrzeb i spostrzeżeń dotyczących sfery kultury, ponieważ M-GCKiS swoją działalnością obejmuje nie tylko miasto Choroszcz. Podczas spotkań padło wiele ciekawych opinii na temat działalności instytucji. Każda wieś ma mnóstwo pomysłów na działania w sferze kultury. Wielu mieszkańców opowiedziało nam o ciekawych wydarzeniach z przeszłości, które miały miejsce w ich miejscach zamieszkania. Pojawiły się też charakterystyczne dla konkretnych miejscowości prace, przedmioty, czy uprawy. Świadczy to o tym, że nasza gmina ma olbrzymi potencjał kulturalny! Animatorzy kultury będą mieli ręce pełne roboty. Warto bowiem zadbać o to, by wypracowane pomysły, usłyszane historie, czy ginące zawody nie przepadły, by opowiedzieć światu o tym, co u nas najlepsze, a przy tym budować naszą tożsamość.

_DSC0311

W Choroszczy odbyło się spotkanie focusowe z lokalnymi aktywistami, znającymi potrzeby kultury. Przeprowadziliśmy również akcję – Instalację Kultury. W Niedzielę Palmową, dzięki uprzejmości księdza proboszcza parafii św. Jana Chrzciciela i Szczepana Męczennika w Choroszczy Leszka Struka oraz Burmistrza Choroszczy bardzo liczni mieszkańcy miasteczka mogli dokończyć zdanie: Centrum Kultury to miejsce, w którym chciałabym / chciałbym… . Akcja cieszyła się dużym powodzeniem i sama w sobie była odpowiedzią na potrzeby mieszkańców – by porozmawiać o kulturze! Zachęcamy do pracowania nad pomysłami i zgłaszania ich do Centrum Kultury.

W ramach kolejnych etapów programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne odbędzie się:
• po 20 maja – opublikowanie diagnozy społeczności lokalnej gminy Choroszcz pod kątem potrzeb i potencjałów kulturalnych
• 22 maja – ogłoszenie konkursu na minigranty
• 29 maja – 19 czerwca – nabór pomysłów kulturalnych do zrealizowania
• 20 czerwca – ocena merytoryczna wniosków
• 30 czerwca – gala zamykająca I etap Instalacji kultury w M-GCKiS,
podczas której mieszkańcy oddadzą głosy na projekty i wyłonionezostaną zadania do realizacji

Koordynatorką projektu z ramienia Centrum jest pani Karolina Gołębiewska. Wszystkie pytania dotyczące projektu, inicjatyw etc. prosimy kierować do niej telefonicznie (725357788) lub mailowo kultura@choroszcz.pl. Z niecierpliwością czekamy na pomysły mieszkańców, gdyż chcemy, by potencjał kulturowy gminy stale się rozwijał!

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji spotkań: Burmistrzowi Choroszczy Robertowi Wardzińskiemu i pracownikom Urzędu Miejskiego w Choroszczy, księdzu proboszczowi Leszkowi Strukowi i parafii św. Jana Chrzciciela i Szczepana Męczennika w Choroszczy, dyrekcji Zespołu Szkół w Choroszczy i pani Annie Kozłowskiej, mediom: Gazecie w Choroszczy, Głosowi Choroszczy oraz Twojej Telewizji Regionalnej za objęcie patronatem medialnym akcji, wspomagającym nas wolontariuszom i stażystom, sołtysom i radnym, którzy pojawiali się na spotkaniach oraz motywowali mieszkańców do dzielenia się opiniami. Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy poświęcając swój wolny czas pojawili się na organizowanych spotkaniach i dzielili się opiniami i pomysłami na kulturę w gminie Choroszcz. Tym bardziej zapraszamy na galę 30 czerwca do Centrum Kultury, by wspólnie świętować i podtrzymywać nawiązane kontakty.

tekst: KG/MGCKiS
foto: Marek Sokół, KG/MGCKiS

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury wramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017

NCKDK+BezTla

logopng bez tła

Projekt bez tytułu (2)