Komunikaty

Uwaga – podaj stan licznika!

Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Choroszczy przypomina, iż osoby, które nie podały do dnia dzisiejszego stanu licznika w wodomierzu proszonę są o telefoniczne lub osobiste podanie informacji.  Informację o stanie licznika można zgłaszać pod następującymi numerami telefonów:
(85) 719-31-95 lub (85) 719-11-08.

Zarząd ZECWiK