Miasto i Gmina

Plany budowy drogi gminnej Klepacze-Krupniki – konsultacje

We wtorek 15 września Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński wraz z firmą „Drogowskaz”, spotkał się z mieszkańcami Krupnik i Klepacz w związku z prezentacją planów budowy drogi gminnej Klepacze-Krupniki. Spotkanie odbyło się z inicjatywy radnej i Przewodniczącej Rady Miejskiej – Beaty Jeżerys.

Spotkanie dotyczyło budowy drogi łączącej ul. Wodociągową w Klepaczach z drogą powiatową nr 1535B. Nowa droga przewidziana jest do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) i będzie nowym szlakiem komunikacji miejskiej transportu niskoemisyjnego. Znajduje się na liście indykatywnej BOF, co oznacza, że jest zaplanowana do realizacji. Nic więc nie powinno stanąć na przeszkodzie, by można było ją zbudować.

Spotkanie Burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego z mieszkańcami zostało zaplanowane po to, by zapoznać ich z projektem drogi, jej parametrami, porozmawiać o uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Parametry drogi, ze względu na jej komunikacyjne przeznaczenie, nakazują, by wynosiła ona 6m szerokości, na łukach będzie poszerzona do 7m. Wzdłuż drogi przewidywane są szlaki pieszo-jezdne, zastosowana kanalizacja deszczowa, a wraz z nią – także sanitarna. Do każdej z istniejących bram zostaną wybudowane zjazdy. Wiele tego typu pytań mieszkańcy uczestniczący w spotkaniu mogli zadać zarówno Burmistrzowi, jak i firmie „Drogowskaz” przygotowującej dokumentację projektową przedsięwzięcia. Sporo pytań mieli też właściciele prowadzący działalność gospodarczą, dla których zjazdy do firm są potrzebne szersze, dostosowane do ich potrzeb.

Droga Klepacze-Krupniki to, co prawda, niecałe 1,5km trasy, jednak jest w gminie potrzebna. Dlatego też podczas spotkania, współprowadzonego przez Marka Gwiazdowskiego z firmy „Drogowskaz”, wszyscy obecni mogli nie tylko zapoznać się z projektem, ale także zapytać o własne posesje, podzielić się wątpliwościami. Osoby, które chciałyby jeszcze poznać szczegóły planowanej drogi, czy rozwiać obawy związane z jej budową, mogą się zgłosić do firmy „Drogowskaz” – osobiście (Białystok, ul. Elewatorska 13/22), pod nrem tel: +48 6520680 lub drogą e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl.

um