KulturaWydarzenia

Instalacja kultury: konsultacje w M-GCKiS

25 maja w godzinach 8:00 – 21:00 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy mieszkańcy gminy Choroszcz będą mogli skonsultować pomysły na inicjatywy lokalne i porozmawiać na temat działania Instalacji Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017.

Po 20 maja zostanie opublikowana diagnoza społeczności lokalnej, jaką prowadziła Instytucja w ramach działania Instalacja kultury, a 22 maja ogłoszony zostanie konkurs na inicjatywy lokalne. Każdy, kto będzie chciał porozmawiać o swoich pomysłach na działania w ramach programu będzie mógł odwiedzić Centrum w czwartek 25 maja. Przez cały dzień pracownicy będą służyli pomocą i radą.

Instalacja kultury jest działaniem pozwalającym na zrealizowanie swoich marzeń kulturalnych. Każdy mieszkaniec gminy może zgłosić pomysł na działanie. Stąd też pomysł na konsultacje które mają na celu lepsze zrozumienie założeń programu, jego regulaminu, dokonania szlifów pomysłów do realizacji służących całej społeczności! Pomoc dotyczy też projektowania kosztorysów oraz wypełniania wniosków.

Nabór wniosków potrwa od 29 maja do 19 czerwca do godz. 10:00. W kolejnych dniach nastąpi sprawdzenie merytoryczne zgłoszonych pomysłów, a 30 czerwca zapraszamy na galę, podczas której mieszkańcy sami wyłonią najlepsze i najbardziej potrzebne inicjatywy.

Myśląc o działaniach w ramach programu prosimy pamiętać, by projekt nie przekraczał kwoty 3 000 zł brutto, a jego realizacja odbyła się w terminie od sierpnia do października 2017.

Zadanie dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ inicjatywy lokalne 2017.

M-GCKiS