Edukacja

O trzeźwym umyśle i zasadach moralnych w Parku w Jeronikach

11 maja 2017 r. uczniowie klas VI Szkoły Podstawowej w Kruszewie i w Złotorii uczestniczyli w wycieczce do Parku Linowego Jeroniki k. Łysek. Wyjazd był okazją do zrealizowania założeń Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na terenie Gminy Choroszcz, oraz zorganizowania warsztatów w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2017”.

Głównym celem wyjazdu była integracja i zachęcenie młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu. W trakcie pobytu młodzi ludzie uczestniczyli w zajęciach na świeżym powietrzu, połączonych z pogadanką na temat zasad dokonywania wyboru pozytywnej grupy rówieśniczej, czyli takiej, która promuje sposoby spędzania czasu w aktywny i zdrowy sposób, wolny od alkoholu i innych używek. Warsztaty przeprowadzone w Szkole Podstawowej w Złotorii wykorzystywały karty pracy tj.: „NA SKRZYDŁACH PRZYJAŹNI – CZYLI O RELACJACH”, „Ja i moja grupa” oraz „Ile jestem wart?”. Zajęcia te zachęcały młodzież do pozytywnego myślenia i mówienia o sobie i o innych, oraz promowały pozytywne wzorce spędzania wolnego czasu.

Wspólnie spędzony czas zaowocował nowymi przyjaźniami międzyszkolnymi, które mamy nadzieję, przetrwają długo. A wpojone zasady moralne staną się dobrym drogowskazem na przyszłość. W imieniu organizatorów wycieczki, składamy ogromne podziękowania dla właścicieli Parku Linowego w Jeronikach za fantastyczną atmosferę i fachową opiekę podczas pobytu. Ten wyjazd z pewnością na długo pozostanie w pamięci nas wszystkich. Wyjazd został sfinansowany ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na terenie Gminy Choroszcz.

Joanna Czarnecka
opiekun Świetlicy Artystycznej przy SP w Złotorii,
M-GOPS w Choroszczy

fot. Joanna Czarnecka