Gra edukacyjna ,,Zjednoczona Europa”

9 maja mieszkańcy Starego Kontynentu celebrowali Dzień Europy, podczas którego świętowali pokój i jedność w Europie. Ten dzień jest oficjalnym symbolem Unii Europejskiej i został ustanowiony w rocznicę przedstawienia w 1950 roku przez ministra spraw zagranicznych Francji Roberta Schumana we współpracy z Jeanem Monnetem planu dotyczącego propozycji wspólnej koordynacji wydobycia węgla i produkcji stali w Republice Federalnej Niemiec i Francji. Plan miał za zadanie powiązać ekonomicznie te państwa ze sobą. Dzięki wspólnej koordynacji produkcji stali i wydobycia węgla można było kontrolować przemysł zbrojeniowy i nie dopuścić do wybuchu kolejnej wojny. Deklaracja ta dała początek integracji europejskiej i przyczyniła się do utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.

W Zespole Szkół w Choroszczy Dzień Europy obchodziliśmy w środę 17 maja 2017 roku. Rocznicę podpisania historycznej Deklaracji Schumana świętowaliśmy na wesoło poprzez wspólną zabawę. W ramach Dnia Europy odbyła się w naszym gimnazjum gra edukacyjna pod hasłem ,,Zjednoczona Europa”. Głównym celem konkursu była popularyzacja wśród młodzieży wiedzy na temat historii integracji europejskiej oraz państw członkowskich Unii Europejskiej.

W grze edukacyjnej wzięły udział trzyosobowe drużyny reprezentujące wszystkie pierwsze i drugie klasy gimnazjum. Każdy zespół miał do pokonania siedem stacji rozmieszczonych na auli szkolnej. Przy każdym stanowisku drużyna musiała wykonać jedno zadanie. Konkurencje polegały między innymi na  sprawdzeniu wiedzy gimnazjalistów na temat języków urzędowych, osiągnięć kultury i sztuki państw europejskich oraz ich stolic. Każdy zespół musiał wykazać się znajomością zabytków i symboli metropolii europejskich oraz umiejętnością namalowania flagi wskazanego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Najtrudniejsza do pokonania dla naszych gimnazjalistów okazała się stacja trzecia sprawdzająca znajomość kompetencji instytucji unijnych. Zadaniem grupy było dopasowanie podanych opisów do wybranej instytucji Unii Europejskiej. Tylko dwie ekipy wykonały tę konkurencję bezbłędnie.

Turniej przebiegał w przyjaznej atmosferze, radosnego święta zjednoczonej Europy. Poprzez dobrą zabawę i pozytywną rywalizację uczestnicy pogłębili wiedzę na temat Unii Europejskiej oraz krajów członkowskich.

Laureatami gry edukacyjnej pod hasłem ,,Zjednoczona Europa” zostali:

I miejsce klasa I d – Zuzanna Horba, Natalia Słokotowicz, Julia Sołowiej – 37 punktów,
II miejsce klasa I b – Patrycja Chudzińska, Dominika Jacejko, Wiktoria Mróz– 36 punktów,
III miejsce klasa I a – Katarzyna Markowska, Agata Roszkowska, Hubert Steckiewicz – 35 punktów.

Gratulujemy wiedzy oraz zaangażowania w rywalizację. Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji gry europejskiej w przyszłym roku szkolnym.

Beata Gawryluk, Barbara Joka, Ewa Zalewska