Kultura

Już dziś jubileusz XXX-lecia działalności zespołów Klepaczanki i Narwianki

Rok 2015 jest czasem szczególnym. W tym okresie zespoły folklorystyczne: Klepaczanki i Narwianki obchodzą imponujący Jubileusz XXX – lecia działalności. W ciągu tych lat grupy prężnie działały, w barwnych, jednakowych strojach uświetniały swoim śpiewem uroczystości, festyny, wydarzenia. Występowały na licznych krajowych przeglądach folklorystycznych, koncertowały zarówno w kraju jak i za granicą, wydały płyty.

Z tej okazji grupy folklorystyczne Klepaczanki i Narwianki wraz z Miejsko- Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy zapraszają wszystkich na Jubileusz XXX- lecia działalności zespołów. Uroczystość odbędzie się w sobotę 26 września 2015 r., o godz. 17:00 na auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, ul. Sienkiewicza 29. W programie koncerty zespołów ludowych:

  • Koplanianki
  • Wodniczka
  • Narwianki
  • Klepaczanki

Klepaczanki

Klepaczanki to zespół folklorystyczny z Klepacz działający od 1985 roku. Repertuar grupy opiera się na starych piosenkach ludowych, okolicznościowych przyśpiewkach, pieśniach religijnych i patriotycznych. W skład zespołu wchodzą mieszkanki Klepacz – będące jednocześnie członkiniami drużyny strażackiej „Samarytanek” przy OSP w Klepaczach oraz Romuald Ożlański, akordeonista. Ważną osobą w historii zespołu był Eugeniusz Topolewicz – pierwszy mecenas grupy, obecnie zespół wspiera Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. Klepaczanki z powodzeniem biorą udział w licznych krajowych przeglądach folklorystycznych, koncertowały także na Litwie, Łotwie i na Ukrainie, Wydały również dwie płyty: Z konopielką – wiosenne kolędowanie oraz jubileuszowy album Dwudziestolecie. Kierownikiem muzycznym zespołu jest Jadwiga Kochańska. Występ Klepaczanek jest stałym punktem każdego Jarmarku Dominikańskiego w Choroszczy. Wieloletnia praca całego zespołu świadczy wymownie o miłości do śpiewania.

Zespół spotyka się regularnie na próbach w świetlicy OSP w Klepaczach w środy o godz. 17:00.

Narwianki
Narwianki. Folklorystyczny zespół śpiewaczek z Kruszewa istnieje od 1985 roku. Impulsem do powstania zespołu były dożynki w Klepaczach, gdzie gospodynie z Kruszewa miały zaprezentować własny program artystyczny. Kruszewianki pracowicie przygotowały się do uroczystości i starały się, aby wszystkie ich chusty były bardzo podobne. Oczywiście występ się udał, a paniom niecodzienny sposób promowania małej ojczyzny tak się spodobał, że założyły zespół. Przez rok gospodynie zapisywały pieśni i przyśpiewki obecne w  życiu swojej wsi oraz przygotowywały się do występów. Po długotrwałych, acz intensywnych przygotowaniach, wystąpiły w 1986 roku na dożynkach w Częstochowie – odtąd każdy kolejny rok obfitował w obecności Narwianek na przeglądach folklorystycznych, imprezach ludowych i uroczystościach. Na bogaty repertuar grupy składają się ludowe piosenki i pieśni okolicznościowe, obrzędowe i religijne. Przez pierwszych piętnaście lat działalności zespołu kierowała nim Genowefa Sokół, od 2000 roku tę rolę pełni Alina Trypuz. W 2004 roku ukazała się płyta Narwianki staraniem Miejsko-Gmninnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy (dawniej M-GCK), pod opieką którego zespół działa.

red./M-GCKiS