KomunikatyMiasto i Gmina

Wspomagamy choroszczan żywnością – już po raz trzeci!

Z przyjemnością informujemy, że gmina Choroszcz, we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Choroszczy oraz Stowarzyszeniem Forum Inicjatyw Gminnych przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogramu 2017. Będzie to już trzeci sezon obdarowywania potrzebujących choroszczan żywnością.

Kolejna akcja wsparcia żywnościowego w gminie Choroszcz, podobnie jak poprzednie edycje z 2015 i 2016 roku, jest świadczona w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), we współpracy z bankami żywności.

Obecna realizacja dostaw artykułów spożywczych odbywać się będzie od sierpnia 2017 r. do kwietnia 2018 r. Z pierwszymi dostawami chcemy ruszyć pod koniec sierpnia 2017 roku; o szczegółach będziemy Państwa na bieżąco informować.

Aby otrzymać wsparcie w ramach FEAD, należy spełnić jedno z podstawowych kryteriów, a mianowicie kryterium dochodowe, które w tej edycji wynosi:

– 1268zł dla osoby samotnie gospodarującej;

– 1028zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

 

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 22) w godz.: pon.: 7.30-18.00, wt.-pt.: 7.30-15.30. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie M-GOPS w Choroszczy lub pod nrem tel.: 85 713 22 23. Zapraszamy!

M-GOPS/UM