Kultura

Dziękujemy za wzorowe staże!

Edycja wiosennych staży 2017 Narodowego Centrum Kultury dobiegła końca. Cieszymy się, że po raz trzeci studenci i absolwenci wybrali Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy na instytucję, w której mogli odbyć trwające 208 godzin przygotowanie do zawodu instruktora.

Dziękujemy Pani Ewelinie Dzieszucie, Pani Renacie Dziemiańczyk i Panu Łukaszowi Kalinowskiemu za znakomite przygotowanie wielu imprez i przedsięwzięć w Centrum, gratulujemy znakomitego przygotowania i dziękujemy za zaufanie. Jesteście wzorem dla kolejnych stażystów! Życzymy dalszego wspaniałego rozwoju w pracy na niwie kultury.

M-GCKiS jest jedyną instytucją kultury w woj. podlaskim, która prowadzi czwarty raz z rzędu (trwa edycja letnia) staże we współpracy z NCK. W edycji wiosennej wzięły udział w cały kraju 163 osoby, z czego 4 na Podlasiu i aż 3 w naszym ośrodku. Zapraszamy do udziału w przyszłych edycjach!

M-GCKiS