Budżet Obywatelski – po raz czwarty w Choroszczy

Do 11 sierpnia można zgłaszać inwestycje do Budżetu Obywatelskiego w mieście Choroszcz na rok 2018.  Do rozdysponowania,  podobnie jak w roku ubiegłym jest 150 tys. zł. Wartość jednego projektu inwestycyjnego powinna opiewać na ponad 15 tys. zł i nie może przekraczać 75 tys. zł.

Projekty mogą zgłaszać osoby zamieszkałe w mieście Choroszcz przy poparciu co najmniej 10 osób. Projekty zgłasza się na specjalnym formularzu dostępnym zarówno w Urzędzie Miejskim w Choroszczy (pok. nr 10) oraz na stronie Urzędu. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy – bo nasza najbliższa okolica może się zmienić dzięki naszym wspólnym działaniom!

W poprzednich trzech edycjach Budżetu Obywatelskiego Choroszczy zrealizowano poniższe zwycięskie w głosowaniu projekty:

2015:
“Zagospodarowanie terenu otoczenia Kominowego Bajora”
“Cała Choroszcz remontuje swoje Centrum Kultury”

2016:
“Zbiornik wodny Kominowe Bajoro miejscem do rekreacji i wypoczynku”
“Budowa nowej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego”

2017:
“Rekreacja przy Kominowym Bajorze – etap III”
“Stadion Miejski w Choroszczy”