Komunikaty

Darmowe kursy zawodowe dla osób bezrobotnych w ZDZ Białystok

Zakład Doskonalenia Zawodowego to firma z ponad 70 letnią tradycją, która na trwałe wpisała się w świadomości Podlasian jako lider rynku w branży usług edukacyjnych oraz szkoleń zawodowych. Głównym celem działalności firmy jest kształcenie osób dorosłych oraz młodzieży w różnych specjalnościach w formach szkolnych i kursowych.

Od dłuższego czasu ZDZ w Białymstoku równie aktywnie angażuje się w realizację pro-społecznych projektów skierowanych do różnych grup ludności m.in. osób bezrobotnych, pracujących i niepełnosprawnych. Celem podejmowanych inicjatyw jest przede wszystkim wspieranie rozwoju zasobów ludzkich. Firma posiada duże doświadczenie w realizacji projektów z zakresu Funduszy Europejskich. Właśnie do jednego z takich projektów prowadzona jest aktualnie rekrutacja wśród osób zamieszkujących powiat białostocki.

– Projekt „Kwalifikacje na start” jest skierowany do osób powyżej 30 roku życia długotrwale bezrobotnych (min. 12 miesięcy) i biernych zawodowo, którym długa przerwa w zatrudnieniu jest barierą w skutecznym poszukiwaniu pracy – mówi Kamila Janicka, dyrektor białostockiego ośrodka – Rozpoczyna się spotkaniem z doradcą zawodowym i ustaleniem kierunku działań dla każdego uczestnika. Kolejnym krokiem są szkolenia zawodowe będące odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. Uczestnicy mogą zdobyć kwalifikacje m.in. w zawodzie spawacza, operatora wózka widłowego, kucharza, stolarza, księgowej czy kadrowej. Projekt kończy się 3-miesięcznymi stażami, które pozwalają na nowo odnaleźć się uczestnikom w roli pracownika i zweryfikować oraz utrwalić nabyte umiejętności. Wielu uczestników projektu zyskuje stałe zatrudnienie w firmach, w których odbywały staże.

Udział w projekcie jest doskonałą szansą na uzyskanie kwalifikacji i kompetencji pożądanych na rynku pracy. Daje także motywację do aktywności i pozwala zdobyć nowe doświadczenie.

W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione:

  • stypendium szkoleniowe (6,64 zł brutto za każdą godzinę uczestnictwa w szkoleniu) oraz stażowe (1281,16 zł brutto miesięcznie)
  • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże
  • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osoba zależną w trakcie stażu

Zapraszamy wszystkie osoby, które spełniają warunki projektu do kontaktu telefonicznego (85) 675 25 17, mailowego (Bialystok@zdz.bialystok.pl) lub osobistego spotkania w naszej siedzibie przy ul. Sienkiewicza 77 w Białymstoku – dodaje Janicka – Więcej szczegółów można również znaleźć na naszej stronie internetowej http://www.zdz.bialystok.pl/projekty

ulotka Kwalifikacje