Syreny alarmowe i upominki w bibliotece dla upamiętnienia 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2017 r., o godz. 17.00 na terenie całego województwa zostaną uruchomione syreny alarmowe dla upamiętnienia 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Dodatkowo na osoby, które 1 sierpnia w godzinach 12:00 – 16:00 odwiedzą Miejską Bibliotekę Publiczną w Choroszczy, czekają okolicznościowe upominki.

Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96). 

Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania, wykorzystując w tym celu uregulowania zawarte w art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz. 96).

Rodzaje alarmów i zasady postępowania po usłyszeniu sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych można znajleźć w poradniku: http://e-podlaskie.eu/documents/10192/112192/play_0-3.swf. Ponadto stosowny komunikat został umieszczony na aplikacji mobilnej Regionalnego Systemu Ostrzegania oraz na pasku informacyjnym DVB–T na kanale telewizyjnym TVP Białystok.

UM, M-GCKiS