Miasto i Gmina

Nowy sprzęt w OSP w gminie Choroszcz

W 2015 roku OSP w Gminie Choroszcz zostały doposażone w nowy sprzęt – głównie specjalistyczną odzież ochronną. Przedsięwzięcie pn. „Doposażenie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu Gminy Choroszcz w środki ochrony indywidualnej” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Kwota dofinansowania – 13520,40 zł posłużyła do zakupienia:

– 23 par butów strażackich,

– 9 kompletów specjalnych ubrań strażackich;

– 6 kamizelek asekuracyjnych.

Zakupiony sprzęt z pewnością posłuży do sprawniejszego funkcjonowania OSP na terenie gminy Choroszcz, a także sprawi, że praca strażaków stanie się jeszcze łatwiejsza. Doposażone w nowy sprzęt zostały Jednostki OSP, w: Choroszczy, Złotorii, Żółtkach, Rogówku, Rogowie, Pańkach oraz Izbiszczach.

WFOŚ

 

Urząd Miejski w Choroszczy