HistoriaKulturaMiasto i Gmina

Europejskie Dni Dziedzictwa w Choroszczy

Co roku we wrześniu we wszystkich państwach będących członkami Rady Europy organizowane są Europejskie Dni Dziedzictwa. Ich głównym celem jest przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej i promocja regionalnego dziedzictwa. W rozmaitych placówkach kulturalnych realizowanych jest wiele imprez skierowanych do różnych grup wiekowych, dzięki którym ich uczestnicy mają okazję do poznania dorobku kulturowego swojej „małej Ojczyzny”.

25. Edycja EDD w Polsce brzmi „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”. Malowniczo położone, otoczone zielenią siedziby szlacheckie – dwory i pałace, w znacznej mierze wpłynęły na ukształtowanie krajobrazu kulturowego definiowanego jako „polski”. Te, które przetrwały do naszych czasów, są świadectwem zarówno przeszłości, jak i ciągłości tradycji danego miejsca. Warto pamiętać, że znaczenie tych zabytkowych obiektów wynika nie tylko z ich wartości historycznych i estetycznych ale także widokowych i przyrodniczych.

Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy zaprasza na dwa spotkania poświęcone zabytkowemu parkowi pałacowemu:

10.09. godz. 11.00 „Kształtowanie krajobrazu parku w Choroszczy” wykład i interaktywne oprowadzenie po parku z zeszytem edukacyjnym.

17.09 godz. 11.00 „Park mówi o sobie” interaktywne oprowadzenie po parku z zeszytem edukacyjnym – propozycja kierowana do rodzin z dziećmi.

Choroskie zespół rezydencjonalny, podobnie jak inne ogrody powstałe w XVIII wieku zawsze funkcjonował w powiązaniu ze swoim otoczeniem. O obecnym wyglądzie tego miejsca przesądził w znacznej mierze hetman Jan Klemens Branicki, lokalizując tu pałacyk myśliwski. Wkrótce wokół niego powstała sławna w całej Polsce letnia rezydencja i regularny ogród w stylu francuskim połączony ze zwierzyńcem. Z czasem ogród zmienił swoje oblicze i nabrał charakteru parku krajobrazowego gdzie znaczne przestrzenie zajął las.

„Kształtowanie krajobrazu parku w Choroszczy” to spotkanie poświecone historii założenia pałacowo-parkowego. Obecny wygląd parku jest bowiem skutkiem formowania go przez człowieka przez wiele lat i przechodził kolejno przez szereg form historycznych. Uczestnicy będą mieli możliwość poznania zarówno naturalnych, jak i przekształconych składników krajobrazu, pozytywnych, ale i niekiedy też negatywnych zmian, jakie zachodzą na skutek ludzkiej ingerencji.

Myślą przewodnią drugiego spotkania „Park mówi o sobie jest poznawanie przyrodniczych aspektów zabytkowego parku. Jego położenie w otulinie Narwiańskiego Parku Narodowego, zróżnicowany i wreszcie rozbudowany system kanałów i stawów stanowią istotny czynnik siedliskowy dla roślinności, występują tu liczne gatunki zwierząt

Zapraszamy na wspólną wędrówkę po parku, uważną obserwację i naukę „czytania krajobrazu”. WSTĘP WOLNY.

Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy