Stypendia Burmistrza Choroszczy na rok 2017/2018

Burmistrz Choroszczy informuje, iż w bieżącym roku szkolnym również przyznawane będą stypendia najzdolniejszym i najbardziej aktywnym uczniom z terenu gminy Choroszcz, na mocy Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Choroszcz. Stypendia Burmistrza Choroszczy przyznawane są uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Termin składania wniosków upływa 15 października 2017 roku.

O stypendia Burmistrza Choroszczy na rok szkolny 2017/2018 można ubiegać w dwóch przypadkach, kiedy:
I. Uczniowie:
1) są finalistami lub laureatami konkursów ogólnopolskich lub olimpiad przedmiotowych
na szczeblu wojewódzkim lub krajowym w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium;
2) wykazują się średnią ocen co najmniej 5.8 oraz wzorowym zachowaniem;
3) aktywnie działają na rzecz szkoły;
albo
II. Uczniowie:
1) wykazują się ze średnią ocen co najmniej 5.0 oraz wzorowym zachowaniem;
2) spełniają jeden z warunków, zawartych w punkcie I. 1)-3);
3) miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie jest większa niż 514 zł netto.

Wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza wraz z wymaganymi załącznikami są dostępne:
– na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Choroszczy
– w Centrum Usług Wspólnych w Choroszczy (Choroszcz, ul. H. Sienkiewicza 29);
– na stronie internetowej www.choroszcz.pl.

Zapraszamy do składnia wniosków o stypendia Burmistrza Choroszczy w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży! Termin upływa 15.10.2017 roku!