Budżet Obywatelski 2018 – przedstawiamy projekty

Kolejna odsłona Budżetu Obywatelskiego w Choroszczy już się rozpoczęła. W szranki stanęły trzy projekty. Który z nich zyska uznanie mieszkańców, dowiemy się po zakończeniu głosowania. Przypominamy iż głosowanie na wybrany projekt będzie przeprowadzone w terminie od 25.09 do 16.10, a głosować mogą mieszkańcy Choroszczy. Dzisiaj przedstawiamy Państwu charakterystykę projektu nr.1 złożony przez pracownika MGCKiS w Choroszczy Adama Kamieńskiego.  Projekt zakłada adaptację pomieszczenia na magazynek sprzętowy – mini studio nagrań, obejmuje także zakup niezbędnego wyposażenia takiego studia czyli sprzętu nagłośnieniowego. Szerzej o projekcie w opisie poniżej:

Projekt nr 1: KULTURA W CHOROSZCZY NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ

Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy wiele przedsięwzięć przeprowadza w oparciu o zgłaszane potrzeby mieszkańców. Jeżeli jest w stanie zawsze wspiera lub wdraża pomysły obywateli.
Nasza strategia działania ma model partycypacyjny, dlatego wprowadziliśmy w życie wiele działań i inicjatyw, które zostały zgłoszone przez mieszkańców (zajęcia fitness dla seniorów, uruchomienie zajęć fitness open na Orliku w okresie letnim, zajęcia karate i szachowe, naukę gry na gitarze, zajęcia fotograficzne, seanse kinowe, a także wiele inicjatyw w terenie). Z chęcią wspieramy imprezy i wydarzenia na trenie miasta i gminy Choroszcz, o co często proszą mieszkańcy. Pomagaliśmy przy realizacji: uroczystości państwowych i religijnych, zawodów strażackich, pikników i festynów, które organizowane były przez mieszkańców, spotkań i szkoleń. Zorganizowaliśmy na prośby mieszkańców pokazy filmowe, spektakle teatralne dla dzieci i dorosłych, koncerty, warsztaty baletowe, czy zlot motocyklistów. Po długiej przerwie wrócił na ulice miasta Bieg Niepodległości.

Bezpłatnie udostępniamy pomieszczenia i obiekty na spotkania stowarzyszeniom, zespołom, urzędowi, piłkarzom, szkołom, harcerzom, wędkarzom i wielu innym grupom działającym na terenie naszej gminy. By być jeszcze bliżej mieszkańców i wychodzić im naprzeciw dołączyliśmy do elitarnego grona Domów Kultury+. Udział w tym programie pozwolił nam na przeprowadzenie diagnozy potrzeb mieszkańców, a pozyskane środki przeznaczone zostały na przeprowadzenie inicjatyw, które są w trakcie realizacji. Dzięki naszej pasji, jaką jest nasza praca, umiejętnościom i zapale jesteśmy w stanie wspierać wiele działań i realizować pomysły mieszkańców. Od kilku lat pracownicy starają się o dofinansowanie z programów dotacyjnych w tym ministerianych na zakup infrastruktury domów kultury, jednak zazwyczaj ułamki procentów dzielą nas od pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

Cały szereg wydarzeń możemy zorganizować bez ponoszenia kosztów dzięki zasobom i sprzętowi, który mamy na wyposażeniu. Tak więc wspieramy i realizujemy inicjatywy mieszkańców korzystając z profesjonalnych programów komputerowych, sprzętu foto-video, namiotów, krzeseł. Największą potrzebą, z jaką lokalni aktywiści zwracają się do Centrum jest sprzęt nagłośnieniowy. Nasz sprzęt muzyczny bierze udział niemal we wszystkich wydarzeniach na terenie gminy. Nagłaśnialiśmy nim obchody świąt państwowych i religijnych, koncerty, spektakle teatralne, zawody sportowe i strażackie, spotkania autorskie, konferencje, plenerowe pokazy filmów, sesje rady miejskiej, Dzień Ogórka, Dni Choroszczy, animacyjne działania w terenie i wiele wiele innych.

Niestety wszystko co od kilkunastu lat jest intensywnie używane traci swoje właściwości. Tak stało się z naszym sprzętem, czego doświadczyć mogły osoby przybyłe na wydarzenia. Służąca nam i mieszkańcom od dawna aparatura lata świetności ma już za sobą. W tej chwili częściej musi być serwisowana, co generuje koszty oraz sprawia, że nie jest w dyspozycji w coraz dłuższych okresach czasu z powodu konserwacji. Część sprzętu jest już tak zużyta, że koszty naprawy przewyższają zakup nowego. Pieniądze, które musimy przeznaczać na serwisowanie lub najmowanie sprzętu z zewnątrz moglibyśmy wykorzystać na realizację jeszcze większej ilości działań na rzecz mieszkańców. Dodatkowo nowy sprzęt podwyższyłby poziom programu artystycznego oferowanego przez Centrum Kultury. Jak powszechnie wiadomo, w XXI wieku elektronika jest podstawą do działania każdego z nas, a kreatywni twórcy nowych technologii sprzyjają rozwojowi branży techniki scenicznej. By nie odstawać od norm panujących wśród zespołów muzycznych, czy twórców spektakli, zakup nowoczesnego sprzętu, który będzie służył nam przez lata jest najzwyczajniej niezbędny.

Dlatego jako pracownik Centrum Kultury i Sportu złożyłem projekt do Budżetu Obywatelskiego, który zakłada realizacje studia nagrań i zakup nowego sprzętu nagłaśniającego i oświetlenia (którego w tej chwili centrum praktycznie nie ma). Nowy sprzęt pozwoli nam na realizowanie aktualnych wydarzeń na należytym poziomie oraz na organizacje wielu nowych. Pieniądze zaoszczędzone na serwisowaniu lub wyjmowaniu sprzętu z miłą chęcią przeznaczymy na koszty organizacji spotkań, pokazów, koncertów, spektakli, warsztatów. Realizacja projektu pozwoli zapraszać nowych artystów, którzy ze względu na braki w nagłośnieniu czy oświetleniu nie byli zainteresowani występami w Choroszczy, a centrum nie zawsze jest w stanie wynająć to wszystko od zewnętrznych podmiotów, ponieważ generuje to duże koszty. Zakup nowego nagłośnienia i oświetlenia pozwoli na organizowanie imprez na większą skalę i lepszej jakości. Zwracamy się z prośbą o poparcie projektu „Kultura w Choroszczy – najlepszą inwestycją”. Każdy głos jest dla nas ważny, a realizacja projektu przysłuży się wszystkim mieszkańcom, co będzie dla całej społeczności gminy Choroszcz największą wygraną!

Adam Kamieński

21908789_1851604498203068_650302746_o

Od Redakcji: W najbliższym czasie przedstawimy charakterystykę kolejnych dwóch złożonych projektów.