Czasowe wyłączenia prądu w gminie Choroszcz

Informujemy mieszkańców gminy Choroszcz, że w dniach 25.09.2017-27.09.2017 planowane są wyłączenia energii elektrycznej na terenie gminy Choroszcz. Szczegółowe daty, godziny planowanych wyłączeń oraz nieruchomości, których utrudnienia mogą dotyczyć, przedstawia poniższy wykaz:

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Czas przerwy

Miejscowości

Nr stacji

25.09.2017 09:00

25.09.2017 12:00

3

Żółtki, nieruchomości o nrach: 4, 12, 27, 29, 30, 32, 34b, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 44a, 45, 46, 46a, 47a, 48, 48a, 50, 51, 52, 53, 54a, 54b, 56, 58, 59, 60, 61, 64, 64a, 65, 67, 68, 68b, 69, 70, 70d, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77a, 79, 81, 82, 89, 94, 96, 100, 104, 110

11-1300

26.09.2017 08:00

26.09.2017 14:00

6

Kruszewo, nieruchomości o nrach: 45, 47, 49a, 50, 51, 52, 53, 54a, 55, 56, 57, 58, 59c, 60, 60a, 61, 61a, 62, Szkoła, działki nr : 78/4, 101/2, 106, 651

11-1438

26.09.2017 08:00

26.09.2017 15:00

7

Choroszcz, nieruchomości przy ul. Rybackiej, o nrach: 1, 3, 3A, 4, 10, 16, Zakład Energetyki Cieplnej i Kanalizacji

11-1538

2017-09-27 08:00

2017-09-27 14:00

6

Choroszcz, nieruchomości przy ul. A. Mickiewicza, o nrach: 6/2, 20a, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 64, 64a, 64b, 66, 66a, 68, 68a, 70, ferma lisów

11-929