KomunikatyMiasto i Gmina

Kanalizacja sanitarna w gminie Choroszcz

ZECWiK w Choroszczy zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Choroszcz korzystających z kanalizacji sanitarnej o zwrócenie uwagi na to co przedostaje się z ich mieszkań i domów do instalacji kanalizacji sanitarnej. Generalnie nie mamy zwyczaju obserwowania tego co wrzucamy do muszli klozetowej lub wylewamy do zlewu. Wydaje się to niczym niegroźnym i zwyczajnym.
W 2015 oraz 2016 roku ZECWiK przekazał do utylizacji bardzo dużą ilość odpadów, które przypłynęły siecią kanalizacyjną do miejskiej oczyszczalni ścieków w Choroszczy. Były to min. patyczki do czyszczenia uszu, chusteczki nawilżane (takie jak np. używa się do pielęgnacji niemowląt) oraz ręczniki papierowe (oba produkty nie rozpuszczalne w wodzie), zużyty asortyment ochrony higieny osobistej, bielizna, a nawet mopy podłogowe, piasek oraz wiele innych rzeczy o których z przyzwoitości nie wypada wspominać.
Należy zauważyć, iż nie jest to jedyny aspekt jaki związany jest z gromadzeniem nieczystości stałych. Odpady te zanim dotrą na oczyszczalnie muszą zazwyczaj przepłynąć przez kilometry sieci kanalizacyjnej, która składa się z studzienek kanalizacyjnych oraz przepompowni ścieków. Urządzenia te zostają zapychane przez odpady dzięki czemu stają się dysfunkcjonalne w procesie odprowadzenia ścieków, co per saldo przekłada się na dodatkowe prace.
Udrożnienie sieci wymaga interwencji pracowników oczyszczalni ścieków oraz niekiedy firm zewnętrznych. Dodatkowo należy zauważyć koszty obsługi własnej. Kilka razy w tygodniu pracownicy oczyszczalni ścieków udrażniają sieć kanalizacyjną oraz czyszczą pompy w pompowniach ścieków jak i je same. Rok rocznie zauważamy wzrost zanieczyszczeń w sieci kanalizacyjnej, co generuje większe koszty. Gdyby odpadów (takimi stają się przedmioty codziennego użytku z chwilą dostania się do kanalizacji) było mniej, to koszty ich unieszkodliwiania oraz utrzymania sieci w należytym stanie były by mniejsze.
Przekłada się to w bezpośredni sposób na cenę ścieków. Reasumując, zachęcamy do właściwego korzystania z podłączonej kanalizacji. Warto zauważyć, że wrzucenie domowych odpadów do kosza jest tańsze niż beztroskie wylanie ich do muszli klozetowej czy tłuszczu do zlewu. W interesie wszystkich mieszkańców powinno być zwrócenie uwagi na to co i gdzie wrzucamy. Przecież to są Wasze pieniądze.

ZECWiK