I Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Choroszcz

25 października 2017 r. o godzinie 16.00 w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy przy ul. Sienkiewicza 29 odbędzie się I Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Choroszcz z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie I sesji i stwierdzenie prawomocności obrad przez radnego „seniora”.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Prezydium Młodzieżowej Rady Gminy Choroszcz.

4. Wybory Przewodniczącego.

a) zgłaszanie kandydatów

b) prezentacja kandydatów

c) przeprowadzenie głosowania – tajnego

d) odczytanie protokołu przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o wyborze Przewodniczącego Rady

e) podjęcie uchwały.

5. Przejęcie przez Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Choroszcz obowiązku prowadzenia sesji.

6. Wybory Wiceprzewodniczącego.

a) zgłaszanie kandydatów

b) prezentacja kandydatów

c) przeprowadzenie głosowania – tajnego

d) odczytanie protokołu przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o wyborze Wiceprzewodniczącego Rady

e) podjęcie uchwały.

7. Wybory Sekretarza.

a) zgłaszanie kandydatów

b) prezentacja kandydatów

c) przeprowadzenie głosowania – tajne

d) odczytanie protokołu przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o wyborze Sekretarza Rady

e) podjęcie uchwały.

8. Zaopiniowanie kandydatury Opiekuna Rady.

9. Zapytania i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad I sesji.