Instalacja Kultury: Choroszczański Wehikuł Czasu na ulicach miasta

Od 18 października ulice Choroszczy zdobi wystawa “Choroszczański Wehikuł Czasu”, inicjatywa Jakuba Bobrowskiego, twórcy Choroszczy Minionej. W czterech lokalizacjach miasta pojawiły się prostopadłościany z archiwalnymi zdjęciami przekazanymi przez mieszkańców. Można je oglądać do końca 2017 roku.

Wystawę rozpoczną wieczorny wernisaż. Spacer historyczny prowadzony przez Jakuba Bobrowskiego. Spacerowicze w jesiennej scenerii mogli usłyszeć ciekawostki dotyczące lokalnej historii. Przemierzona została trasa z Placu Brodowicza, przez ulicę Powstania Styczniowego, Rynek 11 Listopada do bramy cmentarza. We wszystkich punktach stoją wystawowe prostopadłościany. Na nich zobaczyć można jak dawniej wyglądały okolice, w których stoimy w tej chwili. Jest to możliwość do poczucia zakorzenienia w miejscu, odnalezienia swojej tożsamości, jedności z okolicą. Na fotografiach da się rozpoznać również znajome twarze.

Wystawę można zwiedzać do końca 2017 roku. Jej elementy stoją:

  • na Placu Brodowicza
  • na skrzyżowaniu ul. Powstania Styczniowego i Sportowej
  • na Rynku 11 Listopada
  • na placu przy cmentarzu od ul. Piaskowej

Pomysłodawcą i twórcą zaangażowanym w zbieranie zdjęć archiwalnych Choroszczy jest Jakub Bobrowski, twórca Choroszczy Minionej.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017.

tekst: KG/M-GCKiS

foto: Marek Sokół

choroszczminiona

Projekt bez tytułu