Edukacja

Ogólnopolski projekt ,, Edukacja Globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”

W roku szkolnym 2016-17 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy przystąpiła do ogólnopolskiego projektu ,, Edukacja Globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”. Projekt ten jest adresowany w szczególności do tych szkół i zespołów nauczycieli, które w latach 2012/2015 uczestniczyły w projektach ORE i realizowały zagadnienia edukacji globalnej wpisane do podstawy programowej kształcenia ogólnego.

W naszej szkole tematyka edukacji globalnej realizowana jest nie tylko w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej, który corocznie odbywa się w listopadzie, ale też w ciągu całego roku szkolnego. Nauczyciele uczestniczą w szkoleniach, uczniowie w warsztatach z wolontariuszami, projektach edukacyjnych, apelach, konkursach i różnorodnych akcjach promujących edukację globalną. Społeczność szkolna aktywnie włącza się w akcje charytatywne na rzecz pokoju i likwidacji głodu na świecie. W ciągu trzech lat w kiermaszach zebrano kwotę ok. 1500 zł., która została przekazana Polskiej Akcji Humanitarnej. Uczniowie mają okazję spotkać się z wolontariuszami, którzy przebywali w krajach globalnego Południa i pracowali na rzecz poprawy warunków bytowych dzieci w dalekiej Brazylii, Zambii oraz Boliwii. Uczestniczą w warsztatach ,, Tolerancja jest OK” zorganizowanych przez Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku , celem zajęć było promowanie pozytywnych postaw wobec odmienności – narodowych, kulturowych, a także światopoglądowych wśród młodzieży. Nauczyciele na podstawie specjalnie przygotowanych scenariuszy prowadzą lekcje o pomocy humanitarnej i tolerancji. Nasza młodzież uczestniczy w konkursach plastycznych oraz w szkolnych konkursach wiedzy, bierze udział w realizacji szkolnych projektów edukacyjnych, m.in. ,,Prawa człowieka – godność, równość i sprawiedliwość”, ,,Razem dla pokoju”. Nabywa nowych umiejętności oraz aktywnie promuje naszą szkołę nie tylko w środowisku lokalnym, ale również ogólnopolskim. Wszystkie te działania odbywają się pod opieką nauczycieli – p. Ewy Zalewskiej, p. Anny Kozłowskiej, p. Barbary Raczkowskiej – Bobek, p. Beaty Cwalin, p. Beaty Jabłońskiej i p. Ewy Bancerek.

Projekt ,, Edukacja Globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju” ma szczególnie cenne wartości edukacyjne, ponieważ pomaga w rozwijaniu kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży, w szczególności kompetencji społecznych i obywatelskich, inicjatywności i przedsiębiorczości stanowiących podstawę uczenia się przez całe życie oraz budowania odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego opartego na wiedzy i uniwersalnych wartościach.

Miło mi poinformować , że nasza szkoła otrzymała certyfikaty Szkoły Liderów, które potwierdzają realizację zadań szkoły w zakresie edukacji globalnej na rzecz zrównoważonego rozwoju, zgodnie z założeniami podstawy programowej kształcenia ogólnego MEN oraz Agendą na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030. (Certyfikat SP, Certyfikat Gimnazjum)

Barbara Joka – szkolny koordynator projektu
,,Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju