KomunikatyMiasto i GminaZ Urzędu

Miliony na drogi w gminie Choroszcz w ramach BOF!

Gmina Choroszcz, na mocy podpisanej umowy z Zarządem Województwa Podlaskiego, otrzymała pokaźne wsparcie na poprawę funkcjonowania transportu zbiorowego na swoim terenie. Wśród wnioskujących gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich, gmina Choroszcz otrzymała jedną z największych kwot pomocy w postaci środków zewnętrznych o wartości – bagatela ponad 14 mln zł. Wartość całkowita wnioskowanych projektów to koszt ok. 28 mln zł.

7 listopada Zarząd Województwa Podlaskiego podpisał umowę z Miastem Białystok – liderem projektu partnerskiego w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego BOF. Na mocy tego dokumentu, Gmina Choroszcz otrzyma wsparcie finansowe pochodzące RPO WP 2014-2020, które przeznaczy na realizację inwestycji poprawiających funkcjonowanie transportu zbiorowego na swoim terenie, także więc na inwestycje drogowe.

W ciągu najbliższych miesięcy w gminie Choroszcz zostanie zrealizowana:

* budowa ul. Szmaragdowej w Krupnikach;
* budowa drogi gminnej łączącej ul. Elewatorską z ul. Słoneczną w Porosłach;
* budowa drogi Choroszcz–Jeroniki–Łyski;
* nastąpi przebudowa ulic w Choroszczy:
– ul. Adama Mickiewicza,
– ul. Henryka Sienkiewicza;
– ul. Jana Klemensa Branickiego;
– ul. Dominikańskiej;
* budowa ścieżki rowerowej Choroszcz–Sienkiewicze.

Wszystkie nowo wybudowane drogi otrzymają nie tylko nową nawierzchnię, ale także zostaną wyposażone w nową sieć wodno-kanalizacyjną, nowe przepusty, zjazdy na posesje, ciągi pieszo-rowerowe oraz inne udogodnienia. Inwestycje zostaną zrealizowane do końca roku 2019.

Całkowita wartość planowanych inwestycji w gminie Choroszcz opiewa na kwotę niemal 28; ponad 14 mln zł wyniesie dotacja z RPO WP 2014-2020.

Jest to bardzo dobra wiadomość – nie kryje zadowolenia burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Na takie wsparcie czekaliśmy i cieszę się, że moje starania, od pierwszego dnia do kiedy objąłem funkcję włodarza gminy Choroszcz, są realizowane. Cieszę się, że współpraca gminy Choroszcz z instytucjami oraz pozostałymi dziesięcioma gminami zrzeszonymi w BOF, przynosi spodziewany efekt. Zaciągnęliśmy u mieszkańców kredyt zaufania – dzięki takim przedsięwzięciom jak te realizowane w ramach BOF, udaje nam się udowodnić, że lata pracy – tej niewidocznej, przygotowawczej – dziś mają szansę się zrealizować. Dzięki temu gmina Choroszcz zyska nowe oblicze, a nasi mieszkańcy – zdecydowanie wyższy komfort życia.

Realizacja milionowej inwestycji w ramach BOF nie jest wypełnieniem dokładnie wszystkich potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy dróg w gminie Choroszcz, wiele szlaków wymaga bowiem gruntownej modernizacji. Aczkolwiek wiele w gminie Choroszcz już się zmienia na lepsze – i jest to widoczne, a jeszcze wiele będzie się zmieniać – na lepsze.

UM