Choroszczańskie muzeum w plenerze

Fundacja Aktywizacja dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miejskiego w Choroszczy zrealizowała projekt „Muzeum w plenerze”. Celem zadania było wytypowanie ciekawych dla mieszkańców gminy miejsc, pod względem historycznym i kulturowym. Opisano 35 obiektów, m.in.: zerwany most, redutę Koziołek, wiatrak holenderski, kapliczkę w Kruszewie, miejsce straceń z 1864 roku zwane Szubienicą, pałac Branickich w Choroszczy, szpital psychiatryczny, Kirkut, ruiny kościoła w Śliwnie, kapliczkę św. Jana Nepomucena, klasztor dominikanów. Oznaczono również dojazd do cmentarza ofiar II wojny światowej w Nowosiółkach. Opisy wytypowanych miejsc już wkrótce będzie można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy w Choroszczy.

Gmina Choroszcz to obszar pograniczna kultur i religii. Zachowały się tutaj liczne ślady kultury szlacheckiej, w tym dwory ziemiańskie i budynki kluczy folwarcznych. Miał tutaj swoje włości m.in.: ród Branickich. Można też odnaleźć tradycje włościańskie, począwszy od tradycyjnej zabudowy typu ulicówki, ale też zachowane zwyczaje. Nad Narwią można znaleźć ślady związane z potopem szwedzkim – Reduta Koziołek, ale też z wydarzeniami powstania styczniowego i ostatniej wojny. To w Izbiszczach, w gminie Choroszcz w lipcu 1944 roku miał swoją kwaterę Komendant Okręgu Białostockiego AK ppłk. Władysław Liniarski ps. Mścisław, wraz ze swoim sztabem. Szczególną rolę na mapie historycznej całego regionu spełnia miasto Choroszcz, gdzie zachowały się obiekty z XVIII i XIX wieku. Gmina znajduje się na obszarze Narwiańskiego Parku Narodowego. Są więc tutaj ciekawe miejsca przyrodnicze. Podlasie jest dość ubogie w zabytki kultury. Dominowała tutaj przez wieki, niezbyt trwała, architektura drewniana. Na wspomnianym obszarze zachowały się tylko nieliczne zabytki murowane. Bogactwem tej ziemi są krzyże przydrożne i kapliczki, mogiły powstańcze lub wojenne, nieliczne zabytki architektury drewnianej, a także murowanej.

Fundacja Aktywizacja