Opłatek Seniorów

W czwartkowe popołudnie 14 grudnia Seniorzy z Choroszczy z Koła Emerytów i Rencistów nr 15 gościli grono przyjaciół ruchu senioralnego na spotkaniu opłatkowym.

Życzenia seniorom zgromadzonym w świetlicy OSP Choroszcz złożyli Robert Wardziński burmistrz Choroszczy, ks. proboszcz kan. Leszek Struk oraz Przemysław Waczyński dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. Wśród gości u seniorów nie zabrakło najmłodszych mieszkańców gminy. Tym razem grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy występująca w profesjonalnych kostiumach  przedstawiła piękne jasełka, a wśród kolęd  znalazł się utwór wprost z Albanii. Seniorzy nie szczędzili braw całej grupie pod opieką Agnieszki Tołoczko i życzyli wielu dalszych sukcesów młodym mieszkankom i mieszkańcom gminy. Po modlitwie, życzeniach i przełamaniu się opłatkiem nadszedł czas na śpiewanie kolęd, aby podtrzymać wielowiekową tradycję i w nastroju radości oczekiwać na Boże Narodzenie i Nowy 2018 Rok, w którym KEiR będzie obchodzić 55 lat działalności.

Opłatek został dofinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Choroszczy w ramach zadania publicznego “Kulturalni Seniorzy 2017”

WJC