Miasto i Gmina

Rzeźba Światowida na Babiej Górze zniknęła

„Gazeta w Choroszczy“ została powiadomiona, że drewniana rzeźba Światowida umieszczona na Babiej Górze nieopodal Kościuk w gm. Choroszcz zniknęła w niewyjaśnionych okolicznościach. Postępowanie w tej sprawie prowadzi policja w Łapach.
Jak dowiedzieliśmy się, zgłoszenie faktu zniknięcia Światowida wpłynęło do komisariatu policji w Łapach i aktualnie prowadzone jest postępowanie w tej sprawie. Policja z Łap potwierdziła jedynie fakt zgłoszenia zaginięcia figury Światowida i po dalsze informacje odesłała nas do rzecznika podlaskiej policji, który w najbliższej przyszłości udzieli szerszych informacji na temat postępów w dochodzeniu.
Z oświadczenia wydanego przez Urząd Miejski w Choroszczy wynika, że nie istnieją żadne dokumenty potwierdzające, aby Gmina Choroszcz była dysponentem rzeźby. Posąg stał na terenie prywatnym.
Kopię posągu Światowida znalezionego w Zbruczu na Ukrainie umieszczono na szczycie Babiej Góry w 1999 roku. Jedenaście lat później rzeźba została uszkodzona, o czym pisały lokalne media.

(IH)


Reportaż Twojej Telewizji Regionalnej