Edukacja

„Hej kolęda, kolęda” – szkolny konkurs kolęd i pastorałek

8 stycznia w Szkole Podstawowej w Choroszczy odbył się Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda”. Wzięli w nim udział uczniowie z klas 0-I i II-III.

Gości i kolędników powitała dyrektor szkoły pani Ewa Zawistowska. Następnie przedstawiła  jury, które tworzyli: wice dyrektor szkoły Beata Gawryluk, dyrektor M-GCKiS w Choroszczy- Przemysław Waczyński, pani Anna Kulikowska-M-GCKiS oraz Joanna Supińska- przedstawiciel rodziców.

W radosny klimat kolędowania wprowadził wszystkich występ uczniów klasy Id pod kierunkiem pani Jolanty Zagórskiej.

W konkursie, jako pierwsi wystąpili uczniowie klas 0-I, a następnie klas II i III. Jury oceniało muzykalność, walory głosowe uczestników oraz wyraz artystyczny.

Komisja nagrodziła następujące osoby:

W kategorii klas 0-I

I miejsce Emilia Szyszko
II miejsce Gabriela Komła
III miejsce Maria Żmujdzin

Wyróżnienie:

Franciszek Krysiewicz
Marlena Łuka
Weronika Księżopolska

W kategorii klas II-III

I miejsce Gabriela Gaweł
II miejsce Michalina Wiśniewska
III miejsce Emilia Waszczuk

Wyróżnienie:

Zuzanna Chańko
Kornelia Popko
Julianna Xhaji

Konkurs był doskonałą okazją do wspólnego spotkania uczniów, nauczycieli i rodziców oraz kultywowania tradycji śpiewania kolęd i pastorałek. Serdeczne podziękowania dla Rady Rodziców za ufundowanie nagród i dyplomów, jury za zaangażowanie w prace konkursowe, dyrekcji szkoły za czuwanie nad przebiegiem konkursu oraz nauczycielom za przygotowanie uczniów do występu. Dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu, zwycięzcom gratuluję.

Jolanta Zagórska
Agnieszka Zajko
Urszula Moczulska