KomunikatyMiasto i GminaZ Urzędu

Popiół w odpadach zmieszanych – niedopuszczalny

Firma „KOMA” Sp. z o.o., która na terenie gminy Choroszcz odbiera z posesji zmieszane odpady komunalne informuje, że w odpadach tych znajduje frakcje popiołu. Zjawisko to szczególnie nasiliło się w ostatnim czasie – w przypływie niskich temperatur i zintensyfikowanym okresie grzewczym. Urząd Miejski w Choroszczy prosi mieszkańców, aby zaprzestać takich praktyk – zagraża to środowisku, niszczy maszyny i urządzenia do sortowania odpadów i jest niezgodne z obowiązującym w Gminie Regulaminem utrzymania czystości i porządku.

Przypominamy, iż zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. 14 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Choroszcz, popiół podlega selektywnej zbiórce i należy go wystawiać w oddzielnych, przeznaczonych do tego workach. Popiół (podobnie jak i żużel z palenisk domowych) nie powinien znajdować się wśród zmieszanych odpadów komunalnych.

Oddzielanie (segregacja) tych produktów od odpadów zmieszanych jest niezwykle ważne gdyż:
– z odpadów zanieczyszczonych popiołem uzyskuje się mały procent surowców wtórnych; surowce zanieczyszczone popiołem/żużlem stanowią materiał o niskiej przydatności do recyklingu;
– popiół trafiający do sortowania wraz z innymi odpadami zmieszanymi, negatywnie wpływa na funkcjonowanie zakładu zagospodarowania odpadów, powodując duże uciążliwości i trudności w eksploatacji urządzeń do sortowania odpadów (m.in. powodując nadmierne pylenie, a łącząc się z innymi odpadami – oklejając urządzenia oraz ich części itp.), w ten sposób sukcesywnie niszcząc linię technologiczną i powodując szybsze zużycie instalacji;
– niewystudzony popiół i żużel z palenisk domowych, wraz ze zmieszanymi odpadami komunalnymi, może powodować pożary odpadów, w tym: pojemników, śmieciarek czy miejsc rozładunku odpadów.

Dlatego jeszcze raz apelujemy o niewrzucanie popiołu czy żużlu z palenisk domowych do worków/pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów zmieszanych. Jeżeli posiadają Państwo zbyt małą liczbę worków na popiół, prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Choroszczy, pod nr. tel. 85 713 22 09.

Dodatkowo przypominamy, iż Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się w Choroszczy przy ul. A. Mickiewicza 28D i jest czynny w każdą sobotę w godzinach 8.00-12.00. Zdarza się, że mieszkańcy pozostawiają odpady w pojemniku PSZOK poza wyznaczonym terminem. Apelujemy, by uwzględniać godziny funkcjonowania PSZOK – pozostawianie odpadów w innych terminach niż sobota, godz. 8.00-12.00 obciąża Gminę Choroszcz – a zatem wszystkich nas – dodatkowymi kosztami.

UM