Kultura

Podziękowanie za staż

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu-Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszczy dziękują, Pani Annie Szymczuk za rzetelną i sumienną pracę w ramach stażu na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choroszczy. Staż zorganizowany był przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji w ramach projektu: „Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych”. Pani zaangażowanie, pracowitość i pomoc okazały się niezwykle cenne. Życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym oraz osobistym.

                                                                                Dyrektor oraz pracownicy M-GCKiS