EdukacjaKulturaWydarzenia

Pisankowe warsztaty odbyły się w M-GCKiS

Zwyczaj zdobienia jajek przed Wielkanocą znany jest w Polsce od wieków. Zwykło się uważać samo jajko za symbol życia i odrodzenia. Jest wiele technik malowania jajek, jedną z nich jest metoda batikowa.

Polega ona na pisaniu woskiem po wydmuszce, po czym zamacza się wydmuszkę w barwniku, a następnie warstwę wosku zmywa. Po wyjęciu i osuszeniu jajka możemy po raz kolejny nanieść wzór i zanurzyć w ciemniejszym barwniku. W ten sposób uzyskamy pisankę wielobarwną. Do nakładania wosku używa się patyczka zakończonego szpileczką, której łebek maczany w wosku pozwala wykonać wzory składające się z kropek i kresek.

W sobotni poranek 17 marca w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy odbyły się warsztaty zdobienia pisanek właśnie metodą batikową. Poprowidziła je Karolina Gołębiewska, instruktorka M-GCKiS. Przybyło wiele zainteresowanych osób. Warsztaty to był wspaniały czas spędzony kreatywnie i w miłej atmosferze. Celem ich oprócz twórczego zdobienia wydmuszek było zintegrowanie i poznanie się wzajemne. Familijny charakter warsztatów wpłynął na efekty pracy. Odświeżenie tradycji wywołało wiele uśmiechu i wspomnień, jak to kiedyś malowano jajka i obyczajów z tym związanych. Panie, ale też dzieci wykazały się pomysłowością i z wielką precyzją nanosiły wzory metodą, której wcześniej nie znały. Z pewnością jajka wykonane w M-GCKiS ozdobią niejeden świąteczny stół. Tak pięknie zdobione, kolorowe jajka można również ofiarować najbliższym jako dowód przyjaźni czy sympatii.

 Więcej zdjęć na stronie kultura.choroszcz.pl