Historia

Opowiem Wam… fotorelacja

W poniedziałkowe popołudnie (9 kwietnia br.) kilkadziesiąt osób przybyło do Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy na kolejne „Spotkanie z historią”. Bohaterką tej „biesiady historycznej” była Barbara Bielawiec, wnuczka Sybiraków: Waleriana i Heleny Węglewskich, autorka książki „Opowiem Wam…”, sekretarz zarządu Wspólnoty Wnuków Sybiraków.
Po oficjalnym powitaniu przez Wojciecha Jastrzębskiego z Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i przedstawieniu autorki przez Józefa Waczyńskiego, prezesa zarządu Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy rozpoczęło się „sybirackie” spotkanie. Obecni byli członkowie Związku Sybiraków (ZS): z Białegostoku Pani Janina Rutkowska, koło choroszczańskie ZS reprezentowali członkowie
prezydium zarządu ZS: Jan Romańczuk (prezes), Wanda Romanowska- Kusińska (sekretarz) i Ewa Jeżyna (skarbnik). W trakcie prezentacji multimedialnej Pani Barbara przedstawiła dramatyczne rodziny Węglewskich, przedwojennych nauczycieli z Augustowa, zesłanych przez Sowietów na nieludzką ziemię. Sybiracki szlak zawiódł Waleriana do łagru w Komi (ASRR) a Helenę do Kazachstanu w okolice Pawłodaru. Ich dwie córki udało się uchronić przed wywózką-pozostały w kraju pod opieką krewnych. Po zawarciu paktu Sikorski-Majski w 1941 roku Węglewscy znaleźli się w armii gen. Władysława Andersa, gdzie uczyli polską młodzież w Szkole Junaków i Szkole Młodszych Ochotniczek. W dalszej części spotkania odbyła się prezentacja książki pt. „Opowiem Wam…”, napisanej i zilustrowanej przez Panią Barbarę. Publikacja jest pięknym przykładem dokumentacji wojennych losów swoich przodków, wyrwanych ze swoich gniazd rodzinnych i rzuconych w odległe rejony Sybiru. Spotkanie było okazją do ożywionej dyskusji, związanej z wojennymi przeżyciami polskich rodzin. Głos zabrali obecni Sybiracy: Ewa Jeżyna, Wanda Romanowska-Kusińska, Janina Rutkowska, sędziwy Stanisław Bałdyga i Jan Romańczuk. Poniedziałkowe spotkanie było prawdziwą lekcją regionalnej historii, o której musimy pamiętać i przekazywać przyszłym pokoleniom.

Tekst: JW. (TPCh)
Fotorelacja: Anna Kulikowska