Poezja uczy nas patriotyzmu

Jesteśmy narodem o bogatej historii, który z dumą celebruje własną przeszłość, by móc z nadzieją patrzeć w przyszłość. Musimy pamiętać o tym, co najważniejsze, aby stając się obywatelami Europy, nie zapomnieć o wartościach, które przez wieki stanowiły o naszej sile i tożsamości narodu polskiego. Rok 2018 został ogłoszony rokiem upamiętniającym 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest to znakomita okazja, by zwrócić uwagę na kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich w kontekście historii państwa i narodu polskiego. W ramach zadań zaplanowanych w Ogólnopolskim Konkursie „Szkoła młodych patriotów”, w którym Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy bierze udział, dnia 13 kwietnia 2018 roku w świetlicy szkolnej został przeprowadzony konkurs recytatorski pod hasłem „POEZJA UCZY NAS PATRIOTYZMU”. Miał on na celu rozbudzanie uczuć patriotycznych, kształtowanie wrażliwości na piękno ojczystego języka, rozwijanie umiejętności recytatorskich, upowszechnianie znajomości polskiej poezji patriotycznej, odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów oraz przygotowanie dzieci i młodzieży do wystąpień publicznych.

Konkurs spotkał się z zainteresowaniem uczniów naszej szkoły. Do rywalizacji zgłosiło się 17 osób. Zostali oni podzieleni na kategorie wiekowe klasy IV – VI szkoły podstawowej oraz klasy VII szkoły podstawowej i klasy II – III oddziałów gimnazjalnych.

Uczestnicy przez kilka tygodni przygotowywali się do konkursowego występu. Przy wsparciu nauczycieli języka polskiego i historii dobierali repertuar, co było okazją do poznania twórczość polskich poetów oraz poszerzenia wiedzy na temat wydarzeń historycznych ukazanych w wybranych utworach. Następnie uczniowie ćwiczyli i doskonalili umiejętności recytatorskie, aby w podniosły, emocjonujący i wymowny sposób zaprezentować wiersze patriotyczne. Przy okazji kształtowali postawy obywatelskie i patriotyczne, uczyli się szacunku do państwa i narodu polskiego.

Podczas występów konkursowych można było wysłuchać znanych i mniej znanych utworów wielu polskich poetów: M. Konopnickiej, C. K. Norwida, S. Goszczyńskiego, T. Różewicza, K. I. Gałczyńskiego, A. Oppmana, A. Słonimskiego, L. Staffa czy W. Szymborskiej. W jury konkursu zasiedli nauczyciel języka polskiego i bibliotekarz – pani Celina Zubrycka oraz nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie – pani Ewa Zalewska. Przy ocenie komisja konkursowa kierowała się następującymi kryteriami: dobór tekstu do predyspozycji ucznia, znajomość wiersza, interpretacja utworu, intonacja głosu, dykcja i wyrazistość, oryginalność występu. Po wysłuchaniu recytacji wierszy wszystkich uczniów, biorących udział w konkursie, jury oceniło i wyłoniło zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych.

A oto wyniki konkursu:

W kategorii klas IV – VI :

I miejsce – Piotr Wrona klasa 5 a
II miejsce – Miłosz Mancewicz klasa 4 d
III miejsce – Aleksandra Dobrogowska klasa 4 a

W kategorii klas VII szkoły podstawowej oraz klas II – III oddziałów gimnazjalnych:

I miejsce – Elżbieta Krysiewicz klasa 3c
II miejsce – Dominika Jacejko klasa 2 b
III miejsce – Zuzanna Grądzka klasa 3 a

Laureaci Szkolnego Konkursu Recytatorskiego „POEZJA UCZY NAS PATRIOTYZMU” zostali nagrodzeni dyplomami oraz drobnymi upominkami.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów!

Celina Zubrycka i Ewa Zalewska